Finans

Betaling med kreditnota

Hvis kreditnota(er) overstiger beløp på faktura(er) fra samme leverandør, håndterer systemet dette automatisk. Ved betalingsgodkjenning kjøres ikke utbetaling til leverandør før summen av faktura(er) overstiger beløpet på kreditnota(er). Er det avtalt at kreditnota(er) skal bli utbetalt fra leverandør, må kreditnota(ene) settes til status «på vent» for at faktura(ene) kan bli utbetalt til leverandør. 

Ved betaling med kreditnota grupperes betalingen til leverandøren på både kontonummer og KID. Dette betyr at det ikke er mulig å motregne kreditnota mot faktura i autoriseringsøyeblikket hvis kreditnota har et annet kontonummer enn faktura, selv om leverandøren er den samme. Samme vil gjelde hvis faktura har KID der kreditnota mangler dette.

I slike tilfeller må kreditnota i så fall matches mot faktura på reskontro før betalingen kan godkjennes.

Årsaken til denne grupperingen i godkjenningsøyeblikket, er for å hindre at kreditnota kan bli avvist i bank mens faktura blir utbetalt i sin helhet.

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse