Finans

Avvis betaling

Under Forfallsoversikt er det mulig å avvise betalingen.

mceclip0.png

Merk at bruk av denne funksjonen ikke fysisk stopper betalingen hos bank/Nets og bør kun brukes på betalinger som er bekreftet avvist. Skal en utbetaling fysisk stoppes, må Nets kontaktes umiddelbart, eventuelt stoppes i nettbank.

Blir betaling avvist fra Nets, får vedkommende som er angitt som mottaker av kvitteringsliste for innleste forsendelser i Nets-avtale, melding om dette. Denne kvitteringslisten er også spesifisert med årsak. En avvist betaling via Nets vil i forfallsoversikten få status "Feilet" to virkedager etter betalingsdato grunnet manglende postert avregningsretur. Holdes musepeker over statusen, vil meldingen være "Payment......is set to overdue by system"

Benyttes direkteintegrasjon med bank og betalingen avvises av banken, blir dette oppdatert direkte i Go. Betalingen får da status "Feilet" og holdes musepeker over statusen dukker det opp en kode som angir årsak til feilen. Kontrollér med din bank hva feilkoden betyr. Hvis banken, av ulike årsaker, ikke sender avregningsretur vil også disse betalingene få status "Feilet" to virkedager etter betalingsdato grunnet manglende postert avregningsretur. Holdes musepeker over statusen, vil meldingen være "Payment......is set to overdue by system"

For de som ettergodkjenner betalinger i nettbank, bør gjøre ettergodkjenningen fortløpende for at ikke betalingene faktisk blir betalt senere enn angitt betalingsdato i Go. Det er da risiko for at betalingene kan få status feilet frem til de faktisk blir betalt og avregningsretur er mottatt og postert (som igjen vil fjerne betalingene fra forfallsoversikten).

Er en betaling bekreftet avvist av Nets eller bank, må denne flyttes tilbake til "Venter på godkjenning" ved å trykke "Avvis betaling". Betalingen vil nå få status "På vent" og kan ikke godkjennes igjen før denne statusen er fjernet. Nødvendige tiltak må gjøres avhengig av årsak til avvisning. Når eventuelle korrigeringer er gjort kan betalingen godkjennes på nytt.

Fins ingen bekreftelse på at betaling er avvist, kontrollér alltid om beløpet er trukket fra konto før det betalingen godkjennes på nytt. Kan også være hensiktsmessig å kontakte Nets, eventuelt bank, for årsak til at beløpet ikke har blitt trukket.

Les mer om avvisning av remittering mot Nets via Kontakt Nets

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse