Regnskap

Filbasert factoring (utgått funksjonalitet)

NB: Etter 01.07.2021 er det kun mulig å opprette factoring via API, og ikke som filoverføringstjeneste via Go. Funksjonen vil fortsatt være tilgjengelig for de kundene som bruker funksjonen. Ved deaktivering av factoring, forsvinner den.

Beskrivelse av den utgående factoringløsningen (filoverføringstjeneste):

Det er i dag bygget støtte for reskontroservice. Det vil si at faktureringen gjøres av virksomheten selv, hvor fordringene overlates til factoringselskapet for videre oppfølging mot kunde etter fakturering.

Funksjonaliteten kan benyttes på følgende factoringselskaper:

  • Nordea Finace Equipment (tidligere SG Finans) (innland i NOK)
  • DNB Factoring (innland i NOK)
  • Svea Finans reskontroservice (innland i NOK)
  • Sparebank1 (støtter også utland i fremmed valuta)

Skjermbildefactoring.PNG

Det er mulig å fakturere deler av kundemassen utenom factoringløsningen. Da må hake for "Bruk factoring" fjernes fra kundekortene som skal faktureres utenom.

Oppsett for å komme i gang

Generelt
Her velger du hvilken factoringtjeneste du skal bruke, samt Klient ID og fordringskonto.
Når du inngår avtale med ditt factoringselskap, mottar du en Klient ID. Denne skal settes inn under Meny > Innstillinger > Factoring > Generelt > Klient ID

OBS! Dersom Klient ID starter med null(er), skal Klient ID legges inn uten innledende nuller. Eksempelvis om din Klient ID er: 0000123, så skal 123 legges inn som Klient ID.

Skjermbildefactoring2.PNG

OBS: Fordringskonto kan ikke være en reskontro-konto. Denne kontoen skal fungere som en mellomværendekonto for fordringene frem til man mottar oppgjørsfil fra factoringselskapet. Først da skal fordringene reskontroføres.

Sending av factoringfil til ditt factoringselskap kan skje på 2 måter, enten på e-post eller FTP.

E-post
Dersom du ønsker å sende factoringfil på e-post, velger du dette under menyvalget: E-post

På bakgrunn av hvilken factoringtjeneste du har valgt, kan du få forslag om hvilken mailadresse filen skal sendes til på bakgrunn av standard adresse vi har fått oppgitt av factoringselskapet.  

Skjermbildefactoring3.PNG

FTP
FTP-hotell er en tjeneste som er tilgjengelig for utveksling av factoringfiler til factoringselskapet. Tjenesten tilbyr kryptert kommunikasjon, slik at dette skal være en sikker måte å overføre informasjon til factoringselskapet. Det er kun Nordea Finace Equipment (tidligere SG Finans) som tilbyr denne tjenesten pr i dag.

Nyttige tips i forbindelse med faktureringen

Testfiler til factoringselskap
De fleste factoringselskapene krever at det sendes testfiler før factoringen blir satt i drift. Dette kan du gjøre fra Meny > Innstillinger > Factoring > Lag testfiler

Bankkontonummer på faktura
Bankkontonr som angis på fakturaene vil bli satt til factoringselskapets bankkonto. Dette er hardkodet i Go og skal ikke legges inn på klienten.

Fast fakturatekst på faktura
I forbindelse med factoringavtalen, er det vanlig å informere på faktura om at fordringen er overdratt til factoringselskapet på fakturaen. Denne teksten er også hardkodet i Go på samme måte som factoringsselskapets bankkontonummer. 

Overdragelsestekst kommer med engelsk språk for de kunder som har adresse i et annet land enn Norge (gjelder de som benytter Sparebank 1 der det er bygget støtte for faktura til utland i valuta).

Behov for tilpasset overdragelsestekst

Dette kan løses ved å gjøre endringer på profileringsmalen som benyttes til faktura. Dersom det benyttes factoring og vanlig fakturering kan det opprettes ulike profileringsmaler som knyttes til de respektive kundene. Les mer her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse