Regnskap

Utfør eksport

Eksportfunksjonen i Go består flere typer eksporter; SAF-T regnskap, bilagsbilder i pdf og regnskapsspesifikasjoner, i tillegg til lønnsfilene FNO-pensjonsrapport og kopi av lønnsslipper.

Se også denne video som beskriver hvordan du eksporterer fra PowerOffice

Åpne meny og velg «Innstillinger».

Meny_innstillinger.png

Gå på «Eksport» under kategorien regnskap.

Eksport av SAF-T Regnskap

Trykk «Ny eksport».

Velg eksporttype «SAF-T Financial» (SAF-T Regnskap). Legg inn beskrivelse (påkrevd), angi periode og trykk «Ok».

Eksport_ny_eksport_SAF-T.png

En zip-fil blir nå produsert som inneholder komplett eksportfil av regnskapet i SAF-T format for angitt periode. Når eksporten er ferdig kan filen lastes ned enten via link i meldingsboks eller link som ligger på status «Fullført». 

Eksport_last_ned_SAF-T_eksport.png

NB: Eksporten krever det er angitt kontaktperson i klientens firmainnstillinger.

Les mer om SAF-T formatet i Go her.

Eksport av bilags PDF'er

Trykk «Ny eksport».

Velg eksporttype «Bilag PDF-er». Legg inn beskrivelse (påkrevd) og angi hva det ønskes filtrert på. Her fins tre valg:

Alle bilag - eksporterer pdf'er av samtlige bilag som har pdf-bilde.

Bilagsdato - eksporterer pdf'er av samtlige bilag som har pdf-bilde innenfor angitt periode.

Bilagsnr - eksporterer pdf'er av samtlige bilag som har pdf-bilde innenfor angitt utvalg av bilagsnummer.

Trykk «Ok».

Eksport_ny_eksport_bilagspdf.png

En zip-fil blir nå produsert som inneholder alle bilags pdf'ene basert på eksportbestillingen. Når eksporten er ferdig kan filen lastes ned enten via link i meldingsboks eller link som ligger på status «Fullført». 

Eksport_last_ned_bilagspdf.png

Alle bilag får bilagsnummeret som en del av navnet i pdf.

Eksport av regnskapsspesifikasjoner

Trykk «Ny eksport».

Velg eksporttype «Regnskapsspesifikasjoner». Legg inn beskrivelse (påkrevd), type eksport (PDF eller Excel) og angi perioden (kun mulig å angi inntil ett regnskapsår av gangen). 

Velg så hva som ønskes eksportert:

 • Hovedbok
 • Bilagsjournal
 • Saldobalanse
 • Leverandørreskontro
 • Kundereskontro
 • Ansattreskontro
 • Mva-spesifikasjon
  • Tilpasset avstemming ny mva-melding
 • Mva-spesifikasjon (gml)
 • Timetransaksjoner
 • Prosjekter

Trykk «Ok».

Eksport_ny_eksport_regnskapsspesifikasjoner.png

En zip-fil blir nå produsert som inneholder valgte rapporter/lister.

Når eksporten er ferdig kan filen lastes ned enten via link i meldingsboks eller link som ligger på status «Fullført». 

Eksport_last_ned_regnskapsspesifikasjoner.png

NB: Skal det kjøres eksport på klient som inneholder store mengder regnskapsdata, må det påberegnes noe tid før eksporten har fått produsert alle rapportene. Det er fullt mulig å jobbe med andre ting i Go mens eksporten pågår.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse