Regnskap

Utfør eksport

Eksportfunksjonen i Go består av to typer eksporter; SAF-T regnskap og bilagsbilder i pdf. 

Åpne meny og velg «Innstillinger».

Meny_innstillinger.png

Gå på «Eksport» under kategorien regnskap.

Eksport av SAF-T Regnskap

Trykk «Ny eksport».

Velg eksporttype «SAF-T Financial» (SAF-T Regnskap). Legg inn beskrivelse (påkrevd), angi periode og trykk «Ok».

Eksport_ny_eksport_SAF-T.png

En zip-fil blir nå produsert som inneholder komplett eksportfil av regnskapet i SAF-T format for angitt periode. Når eksporten er ferdig kan filen lastes ned enten via link i meldingsboks eller link som ligger på status «Fullført». 

Eksport_last_ned_SAF-T_eksport.png

NB: Eksporten krever det er angitt kontaktperson i klientens firmainnstillinger.

Les mer om SAF-T formatet i Go her.

Eksport av bilags PDF'er

Trykk «Ny eksport».

Velg eksporttype «Bilag PDF-er». Legg inn beskrivelse (påkrevd) og angi hva det ønskes filtrert på. Her fins tre valg:

Alle bilag - eksporterer pdf'er av samtlige bilag som har pdf-bilde.

Bilagsdato - eksporterer pdf'er av samtlige bilag som har pdf-bilde innenfor angitt periode.

Bilagsnr - eksporterer pdf'er av samtlige bilag som har pdf-bilde innenfor angitt utvalg av bilagsnummer.

Trykk «Ok».

Eksport_ny_eksport_bilagspdf.png

En zip-fil blir nå produsert som inneholder alle bilags pdf'ene basert på eksportbestillingen. Når eksporten er ferdig kan filen lastes ned enten via link i meldingsboks eller link som ligger på status «Fullført». 

Eksport_last_ned_bilagspdf.png

Alle bilag får bilagsnummeret som en del av navnet i pdf.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse