Følg

Timeinnstillinger

Det må settes timeinnstillinger via menyen Innstillinger -> Time ->Timeinnstillinger før funksjonen Timeregistrering tas i bruk. Disse innstillingene gjelder både for timeregistrering på web og mobil.

 

Generelt
Her velges det hvilken felt man ønsker skal være tilgjengelig ved timeføring. "Aktivitet" er standard felt.Ha gjerne hake for timeart slik at den ansatte kan registrere overtid og lignende.

Timeart som velges her er standard timeart for de ansatte på denne klienten. Hvis ansatte har avvikende timeart, så registreres det i menyen Kontakter-> Ansatte-> Timeregistrering.

Hvis det velges "Minimum fakturerbar tid" f.eks lik 30 minutter, vil 25 minutter økes til 30 minutter.

Hvis det velges "Avrund fakturerbar tid til nærmeste" f.eks 30 minutter,  vil 45 minutter økes til 60 minutter.

 

Normaltid
Normaltid registreres for måling av oppfylt arbeidstid og for utregning av fleksitidssaldo. Avvikende normaltid på den enkelte ansatte registreres via menyen Kontakter-> Ansatte-> Timeregistrering.

Hvis det settes hake for "Normal tid må oppnås før godkjenning er tillatt" vil det si at den ansatte ikke får godkjent timelisten pr uke hvis ikke normaltiden hans er oppnådd. Dette kan være en kjekk funksjon da "den tvinger" den ansatte til å skrive timer.

NB!Normaltid regnes som standard fra klienten sin opprettelsesdato. Dette kan overskrives ved behov.

 

Timearter
Ved oppretting av ny klient følger et standard register med timearter.

Timeart "Ordinær tid" er ikke nødvendig å opprette og er heller ikke tilknyttet en lønnsart, da timearten er beregnet for å brukes til ansatte med fastlønn. Denne timearten vil ikke overføres til GO lønn.

Timearten "Timelønn" med lønnsart 120 brukes til ansatte som er lønnet pr time. Det anbefales at denne timearten registreres som standard timeart i ansattkortet til timelønnede, slik at det unngås å føre timer på feil timeart.

Mangler ønsket timeart, kan den legges til via knappen "Legg til". 

Ved manglende lønnsart opprettes den via menyen Innstillinger -> Lønn -> Lønnsarter.Fakturaforslag
Salgskontoer kan kun registreres på produktnivå dvs via menyen Produkter. I menyen Fakturaforslag registreres det hvilken produkter/salgskontoer som skal brukes ved timefakturering, fastprisfakturering og fakturapåslag. 

Ved fakturering av timer, kan ordrelinjene vise "Sum per aktivitet", dvs aktivitetsnavn og sum pr aktivitet på ordrelinjen.

Hvis det velges "Sum per ansatt" ved fakturering av timer, så står den ansattes navn og sum timeantall på ordrelinjen.

Velges det "Sum totalt" ved fakturering av timer, vil produktet for "Timepris" stå på ordrelinjen samt totalsummen av timeføringen uavhengig av ansatte og aktiviteter.NB! Her vil det alltid stå 1 i antall.

Ved fakturering av fastprisprosjekt, vil ordrelinjen alltid vise produktet som er valgt for "Fastpris".

Benyttes det fakturapåslag, vil produktet som er valgt for "Påslag" stå på ordrelinjen.

 

Fakturavedlegg: Sett hake for "Timerapport detaljert" hvis det skal sendes ut timespesifikasjon ved fakturering.
Påslag
Hvis du setter hake for "Fakturapåslag for å dekke administrative kostnader", så opprettes det en egen ordrelinje med beløp som tilsvarer ønsket prosentpåslag.

Hvis du setter hake for "Påslag på fakturerbar tid for å dekke administrative kostnader"økes fakturerbar tid. Det er denne tiden kunden ser på fakturaen.

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

logg på hvis du vil legge inn en kommentar.