Følg

Timeinnstillinger

Det må settes timeinnstillinger via menyen Innstillinger -> Time ->Timeinnstillinger før funksjonen Timeregistrering tas i bruk. Disse innstillingene gjelder både for timeregistrering på web og mobil.

 

Generelt
Her velges det hvilken felt man ønsker skal være tilgjengelig ved timeføring. "Aktivitet" er standard felt.Ha gjerne hake for timeart slik at den ansatte kan registrere overtid og lignende. Hvis det er behov får å føre på annen avdeling en den ansatte sin avdeling, må det settes hake for Avdeling.

Timeart som velges her er standard timeart for de ansatte på denne klienten. Hvis ansatte har avvikende timeart, så registreres det i menyen Kontakter-> Ansatte-> Timeregistrering.

Standard timesats: Tilsvarer timesats på overordnet nivå. Les mer om prisfastsetting i Go her

 

Fakturaforslag
Salgskontoer kan kun registreres på produktnivå dvs via menyen Produkter. I menyen Fakturaforslag registreres det hvilken produkter/salgskontoer som skal brukes ved timefakturering, fastprisfakturering, viderefakturering av kostnader og fakturapåslag. 

Ved fakturering av timer, kan ordrelinjene vise "Sum per aktivitet", dvs aktivitetsnavn og sum pr aktivitet på ordrelinjen. Hvis du har satt dette valget, kan du overstyre produktet (dvs salgskonto) på aktiviteten via Timeinnstillinger -> Aktiviteter.

Hvis det velges "Sum per ansatt" ved fakturering av timer, så står den ansattes navn og sum timeantall på ordrelinjen.

Velges det "Sum totalt", vil produktet for "Timer" stå på ordrelinjen samt totalsummen av timeføringen uavhengig av ansatte og aktiviteter.NB! Her vil det alltid stå 1 i antall.

Ved fakturering av fastprisprosjekt, vil ordrelinjen vise produktet som er valgt for "Fastpris".

Ved viderefakturering av kostnader vises produktet for "Kostnader" på ordrelinjen.

"Påslag kostnader" tilsvarer eget påslag ved viderefakturering av kostnader.Dette vil være egen ordrelinje.

Benyttes det fakturapåslag, vil produktet som er valgt for "Påslag honnorar" stå på egen ordrelinjen.

 

Fakturavedlegg: Sett hake for "Timerapport detaljert" hvis det skal sendes ut timespesifikasjon ved fakturering.

 

Normaltid
Normaltid registreres for måling av oppfylt arbeidstid og for utregning av fleksitidssaldo. Avvikende normaltid på den enkelte ansatte registreres via menyen Kontakter-> Ansatte-> Timeregistrering.

Hvis det settes hake for "Normal tid må oppnås før godkjenning er tillatt" vil det si at den ansatte ikke får godkjent timelisten pr uke hvis ikke normaltiden hans er oppnådd. Dette kan være en kjekk funksjon da "den tvinger" den ansatte til å skrive timer. Hvis timelønnede ikke har normaltid, så må det settes 0% i normaltid i ansattkortet.

NB!Normaltid regnes som standard fra klienten sin opprettelsesdato. Dette kan overskrives ved behov i ansattekortet.

 

Timearter
Ved oppretting av ny klient følger et standard register med timearter.

Timeart "Ordinær tid" er ikke nødvendig å opprette og er heller ikke tilknyttet en lønnsart, da timearten er beregnet for å brukes til ansatte med fastlønn. Denne timearten vil ikke overføres til GO lønn.

Timearten "Timelønn" med lønnsart 120 brukes til ansatte som er lønnet pr time. Det anbefales at denne timearten registreres som standard timeart i ansattkortet til timelønnede, slik at det unngås å føre timer på feil timeart. 

Mangler ønsket timeart, kan den legges til via knappen "Legg til". 

Ved manglende lønnsart opprettes den via menyen Innstillinger -> Lønn -> Lønnsarter.

Timearter med over 0% fleksitid påvirker fleksitidssaldo. 

Timearter med lønnsart overføres til lønn ved lønnskjøring.Påslag
Hvis du setter hake for "Fakturapåslag for å dekke administrative kostnader", så opprettes det en egen ordrelinje med beløp som tilsvarer ønsket prosentpåslag.

Hvis du setter hake for "Påslag på fakturerbar tid for å dekke administrative kostnader"økes fakturerbar tid. Fakturerbar tid er den tiden kunden ser på fakturaen.

Minimum fakturerbar tid: Hvis du eksempelvis velger at minimumsregistrering skal avrundes til nærmeste kvarter (00:15), vil en registrering på under 15 minutter bli avrundet (0,25t).

Avrund fakturerbar tid: Hvis du eksempelvis velger å avrunde oppover til nærmeste halvtime (00:30), vil en registrering på mellom 15 minutter (minimumsregistreringen) og 30 minutter (avrund oppover til nærmeste...) få en fakturerbar tid på 30 minutter (0,50t).

 

 

Fleksitidssaldo

Det er enkelt å overføre fleksitidssaldo på alle ansatte ved årsskifte. I mitt eksempel har den ansatte 594,69 timer i overtid 31.12.17.

 

Velg år og trykk "Overfør Fleksitid"

 

Her velger jeg at kun 100 timer kan overføres og trykker "Overfør".

 

Da er det maks 100 timer som blir overført selv om i dette tilfelle hadde 594,69.

Ved oppstart av GO, kan dere legge inn fleksitidssaldo manuelt via knappen "Legg til".

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

logg på hvis du vil legge inn en kommentar.