Regnskap

Opprett aktiviteter

Abonnerer virksomheten på timeregistrering må aktiviteter opprettes for å angi hva timene benyttes til.

Åpne meny og velg «Innstillinger».

Gå på «Aktiviteter» under kategorien time.

Trykk «Legg til aktivitet». Aktivitetskode tildeles automatisk neste ledige nummer (starter på 100) eller legg inn egendefinert kode. Feltet er alfanumerisk slik at egendefinert kode også kan inneholde bokstaver og tegn. Angi aktivitetens navn og hvilken type dette er. Legg inn aktivitetens timepris (gjelder fakturerbare og ikke fakturerbare aktiviteter). Trykk «Ok».

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse