Regnskap

Definer timeinnstillinger

Abonnerer virksomheten på timeregistrering, må timeinnstillinger defineres på forhånd etter foretrukket oppsett.

Åpne meny og velg «Innstillinger».

Velg «Timeinnstillinger» under kategorien time.

 • Generelt
  • Sett hake for hvilke felter som må være tilgjengelig for at timene i systemet skal registreres korrekt.
  • Angi Standard timepris for denne klienten

 

 • Fakturaforslag
  • Ved fakturering av timer, fastpris eller viderefakturering av kostnader må du her angi hvilket produkt dette skal faktureres mot. Fins ikke produktet fra før, skriv noe i feltet der produktet skal angis og trykk «Legg til» for å opprette dette.
  • Velg hvilken beskrivelse som ønskes på fakturalinjen i fakturaforslaget. Sum totalt viser produktnavn, sum per ansatt viser den ansattes navn og sum per aktivitet viser aktivitetens navn.
  • Ønsker du å legge timeliste ved fakturaen angis det her. 

 

 • Normaltid
  • Sett hake for om normaltid skal vises i timelisten, om den ansatte skal registrere avspassering i timelisten, og om normaltid må oppnås før det er mulig å godkjenne timelisten.
  • Legg så inn virksomhetens normaltid.
  • Endres virksomhetens normaltid, legg til ny uten å slette den gamle. Den gamle normaltiden vil være gjeldene frem til dato på ny normaltid.

 

 • Timearter
  • Angi om standard timeart skal være "timelønn" eller "ordinær tid".
  • Legg til ønskede timearter. Gi timearten en beskrivelse, prosent av timeartens registreringer som skal gå til flexitid, lønnsartnummer og om timearten skal være aktiv.

 

 • Påslag og avrundingsregler
  • Skal det legges til fakturapåslag, f eks for å dekke administrative kostnader, kan dette legges direkte på fakturerbar tid. Angi påslaget i prosent.
  • Angi minimum fakturerbar tid.
  • Angi avrundingsregler for den fakturerbare tiden.
  • Velg om det skal gjøres et generelt påslag på alle viderefakturerte kostnader. 
  • Velg om det skal gjøres et generelt påslag på fakturerbart honorar. 

 

 • Fleksitidssaldo
  • Angi fleksitidssaldo for hver enkelt ansatt. Har den ansatte saldo tilgode fra tidligere år kan dette overføres til iår. Trykk "Overfør fleksitid". Angi hvilket år timene skal overføres fra/til, og hvor mange timer som skal overføres. 
  • Les mer om dette her

Trykk «Ok» for å lagre innstillingene.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse