Følg

Definer timeinnstillinger

Abonnerer virksomheten på timeregistrering, må timeinnstillinger defineres på forhånd etter foretrukket oppsett.

Åpne meny og velg «Innstillinger».

Gå på «Timeinnstillinger» under kategorien time.

  • Generelt

Sett hake for hvilke felter som må være tilgjengelig for at timene i systemet skal registreres korrekt.

Skal avrunding av fakturerbar tid praktiseres, sett hake og angi tid for dette.

  • Normaltid

Sett hake for om normaltid skal vises i timelisten og om normaltid må oppnås før det er mulig å godkjenne timelisten.

Legg så inn virksomhetens normaltid.

Endres virksomhetens normaltid, legg til ny uten å slette den gamle. Den gamle normaltiden vil være gjeldene frem til dato på ny normaltid.

  • Timearter

Legg til ønskede timearter. Gi timearten en beskrivelse, prosent av timeartens registreringer som skal gå til flexitid, lønnsartnummer og om timearten skal være aktiv.

  • Fakturaforslag

Angi hvilket produkt som skal benyttes ved fakturering av timer, fastpris og påslag. Fins ikke produktet fra før, skriv noe i feltet der produktet skal angis og trykk «Legg til» for å opprette dette.

Velg hvilken beskrivelse som ønskes på fakturalinjen i fakturaforslaget. Sum totalt viser produktnavn, sum per ansatt viser den ansattes navn og sum per aktivitet viser aktivitetens navn.

Sett hake om detaljert timerapport skal vedlegges faktura.

  • Påslag

Skal det legges til fakturapåslag for å dekke administrative kostnader, velg om det skal settes på faktura som egen varelinje og/eller om det skal legges direkte på fakturerbar tid. Angi påslaget i prosent.

Velg grunnlag (funksjon som kommer med reiseregning).

Trykk «Ok» for å lagre innstillingene.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.