PowerOffice WIN

Feilmelding EHF: You must write ContentLength bytes to the request stream before calling (Begin) GetResponse.

 

Feilmelding EHF: You must write ContentLength bytes to the request stream before calling (Begin) GetResponse.

OBS! Fakturaene har antakelig feilet før server servicen har sendt ut og vil dermed ikke fremkomme i EHF-log'en som feilet.

Løsning i versjon 5.1.1 av PO Server Service.

Feilmeldingen skyldes at det i server servicen tidligere ble gjort en beregning av hvor mye data som ble sendt, og når denne ikke stemmer med utsendingen så kommer denne feilmeldingen opp. I ny versjon (5.1.1) er det gjort endring på dette, slik at det er .NET som beregner hvor mye data som skal sendes og at det ikke lenger gjøres en beregning i koden.

Etter oppgradering til ny versjon av server service, kan fakturaene flyttes opp i sendekøen og vil da bli forsøkt å sendt på nytt.

Dersom fakturaene allerede har blitt sendt vil det komme en duplikatfeilmelding. Disse kan da slettes fra feilkøen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse