Lønn

Spørsmål Reiseregninger

Reiseregning i mobilapp


Spørsmål:
Vi har aktivert PowerOffice Reise, men får ikke mulighet til å registrere reiseregninger fra mobil app. 
Svar:
Sjekk at brukerens rolle har full tilgang til funksjonen "Reiseregning" under meny Brukere > Roller. Dersom brukeren fortsatt ikke skulle få opp ikonet for å legge inn reiseregning, kan man sjekke om brukeren er registrert som ansatt, med lik mailadresse på ansattkortet som på brukeren. 
Etter en slik endring kan det lønne seg å starte app'en på nytt.

 

Spørsmål:
Støtter reiseregnings-appen reiser i utlandet? 
Svar:
Ja. Dersom du har reist i andre land enn Norge, kan dette defineres når du legger inn utgiftstypen "Overnatting". Her vil du finne et valg for "Land".
Ut fra typen overnatting du har valgt her, vil dietten bli beregnet ut fra de gjeldende satser. 

 

Spørsmål:
Jeg har fått avvist en innsendt reiseregning der denne har kommet tilbake i appen med et varselikon. Hvordan ser jeg meldingen fra personen som har avvist reiseregningen min?
Svar: 
Tapp med fingeren på varselikonet og meldingen vil komme opp.

 

Spørsmål:
Hva er bompengetillegg og når skal det brukes?
Svar: 
Bompengetillegget i reiseregningen er et tillegg for arbeidstakere som fyller drivstoff et sted hvor bomavgiften er inkludert i prisen, eksempelvis Tromsø. Dette må ikke forveksles med refusjon av bompenger, som registreres som et separat utlegg i reiseregningen.

 

Oversikt over innsendte reiseregninger


Spørsmål:
Hvor kan jeg se reiseregningene som er sendt inn av de ansatte?
Svar:
En felles oversikt vil du finne på meny: Rapporter > Ansatt > Reiseregninger.

 

Beregning av trekkfri og trekkpliktig del ved reise


Spørsmål:
Beregner GO Lønn forholdet mellom trekkfri og trekkpliktig beløp i lønnskjøringen?
Svar:
Ja, når reiseregningen er generert i app'en vår så ivaretas satser og fordeling mellom trekkfri og trekkpliktig del av beløpet automatisk i lønnskjøringen.

Nei, når du legger inn lønnsartene for reisen manuelt i lønnsutkastet, så må du selv sette inn riktig sats. Er det reise iht statens satser så må du selv beregne skattefri og skattepliktig del og legge dette inn på de riktige lønnsartene for innrapportering.

Spørsmål:
Hvor setter jeg opp hvem som skal godkjenne reiseregninger i systemet?
Svar: 
Her avhenger det hvilket lønnssystem du benytter.
Go Lønn
Alle reiseregninger vil gå automatisk til godkjenning. Dersom det er satt inn en leder på ansattkortet til den som sender inn reiseregningen (meny: Kontakter > Ansatte > Leder), vil reiseregningen havne til godkjenning hos vedkommende. Dersom det ikke står noe her vil "Standard godkjenner" være gjeldende (meny: Innstillinger > Kjøp > Reiseregningsinnstillinger).

Eksternt lønnssystem
Dersom du benytter eksternt lønnssystem, er det to steder innsendte reiseregninger kan legge seg:

 1. Bilagsføring
  Her legges reiseregninger som bare inneholder utlegg. Dette gjelder reiser som ikke inneholder diett eller km-godtgjørelse, eksempelvis dersom du bare har utlegg og kost etter regning.

 2. Rapporter - Ansatt - Reiseregninger
  Her legges reiseregninger som inneholder innrapporteringspliktige ytelser som diett og km-godtgjørelse. Dette er reiseregninger som må kjøres gjennom lønnssystemet.

 

Eksport av reiseregninger til eksternt lønnssystem


Spørsmål:
Hvordan overfører jeg reiseregninger fra PowerOffice Go til mitt lønnssystem?
Svar:
Når reiseregninger er godkjent i PowerOffice Go, kan disse eksporteres til eksternt lønnssystem fra menyen Rapporter > Ansatt > Reiseregninger. Under Godkjent finner du alle reiseregninger som ikke er eksportert tidligere. Marker de reiseregninger som skal eksporteres (Ctrl for å markere flere) og velg Eksport. Det lages nå en fil som kan importeres i ditt lønnssystem.

 

Import av reiseregninger i Huldt & Lillevik


Spørsmål:

Jeg har eksportert reiseregninger fra PowerOffice Go og skal importere disse i Huldt & Lillevik.
Hvordan gjør jeg dette?
Svar:

 1. I Huldt & Lillevik velger du Periodens Lønn - Importere
 2. Velg formatet Reiseregning m/mva kode
 3. Trykk på ... og finn filen du eksporterte fra PowerOffice Go
 4. Velg skriverikonet for å se de importerte postene
 5. Velg lyn-ikonet

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse