Generelt

Factoring

Benytter virksomheten factoring, må det undersøkes om dette kan videreføres til Poweroffice Go. Det er i dag bygget støtte for reskontroservice. Det vil si at faktureringen gjøres av virksomheten selv og at fordringene deretter overlates til factoringselskapet for videre oppfølging mot kunde.

Les mer om factoring og hvilke selskaper vi har bygget denne støtten for her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse