Regnskap

Endre budsjettall

Ved behov for å endre budsjettallene gjøres dette ved å eksportere budsjettet til excel, gjøre ønskede endringer og importere budsjettet på nytt via knappen "Import".

.

mceclip0.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse