Følg

Direkteposter mva før 01.01.2017

Gjelder bilag med dato før 01.01.2017

Ved kjøp av varer fra utlandet vil det være behov for direktepostering av mva da dette kommer i eget krav fra tollvesen (eller speditør). I Go bokføres dette på en måte som vil gi en viss sporbarhet mellom bokført grunnlag og mva på kostnadskonto.

  • Poster grunnlag

Ved kontering av varekostnaden fra leverandør, angis denne med mva-kode 13 (MVA grunnlag 25%) eller 14 (MVA grunnlag 15%). Beløpet posteres uten mva.

  • Direkteposter mva

Ved kontering av faktura fra tollvesenet (eller speditør), skal mva-beløpet konteres direkte mot systemkonto 2711 med mva kode 23 (hvis kjøpet skal avgiftsbelegges med høy sats 25%), eller systemkonto 2713 med mva-kode 24 (hvis kjøpet skal avgiftsbelegges med middel sats 15%).

I det mva-kode 23 eller 24 velges må konto referanse angis. Konto grunnlaget er ført mot skal legges inn her.

Ved bokføring vil det gjøres en nullpostering mot grunnlagskonto (konto referanse) som viser bokført mva. Det vil da være en viss sporbarhet mellom grunnlag og direktepostert mva.

Direkteposteres mva med mva-kode 0 vil ikke posteringen bli tatt med i omsetningsoppgaven. Er en slik postering gjort i en urapportert termin, vil det oppstå avvik og omsetningsoppgaven vil ikke være mulig å overføre til Altinn.

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.