Mobil

Reiseregning

Reiseregning som er innsendt fra app'en vår vil, basert på informasjonen som oppgis, beregne diett og godtgjørelser for reiser i innland og utland. Satsene som brukes er hentet fra klienten, hvor man kan velge om man ønsker å benytte Statens reiseregulativ eller Skattedirektoratets satser.

PDF-import
Man kan importere PDF-filer for bruk i Go Mobile ved å åpne filene på mobilen og trykke på «del»-ikonet. Man vil da få opp valg for deling. Velg importer med Go Mobile. Go Mobile vil nå åpnes og PDF-filen vil kopieres inn i databasen. PDF-filen blir nå tilgjengelig for opplasting til dokumentsenter og for bruk i reiseregninger. Når en PDF-fil brukes, vil den bli borte fra listen og vil ikke kunne velges på nytt.

Dersom du benytter en PDF-kvittering fra Taxifix, Flytoget, SAS, Widerøe eller Norwegian, vil systemet automatisk tolke disse.

Les mer om hvordan en PDF kan legges til Go Mobile appen her.

Opprette en reiseregning
Bruker oppretter en reise ved å trykke på fly-ikonet i bunnen av skjermbildet.  Trykk videre på knappen "Ny reise". Et nytt skjermbilde presenteres med mulighet for å legge inn reisens detaljer.

Formålet/Arrangementer
I dette feltet skriver brukeren inn formålet med reisen og eventuelle arrangementer han/hun deltar på. Dette feltet er obligatorisk.

Reiserute
Her føres reiseruten. Minimum avreisested og destinasjon må være med.

Avreise
Dato og klokkeslett for avreise.

Hjemkomst
Dato og klokkeslett for hjemkomst.

Diett
Her kan bruker velge om diett skal beregnes eller ikke. Diett kan slås av dersom man reiser etter regning. Dersom diett beregnes, vil det være mulig å gå inn på diett og slå av og på måltider for hver overnatting. Vær oppmerksom på at ved hotellovernatting antas at frokost er inkludert. Dersom man overnatter på hotell uten frokost, må man gå inn på diettoversikten og slå dette på.

Prosjekt - delprosjekt
Prosjektet som skal faktureres for reisen.

Utbetalt forskudd
Eventuelt beløp arbeidsgiver utbetaler som forskudd for reisen. Beløpet vil komme til fratrekk på beløp til utbetaling.

Utgifter
I denne oversikten kan bruker legge til alle utgifter som skal dokumenteres for reisen. Man kan komme tilbake til reisens detaljer ved å trykke på det blå feltet i toppen av oversikten. For å legge til utgifter, trykk på den runde, grønne knappen i bunnen av skjermbildet. En liste over aktuelle utgiftstyper blir presentert. 

Utgiftstyper
De fleste av disse er utlegg brukeren ønsker å få refundert, mens andre representerer godtgjørelser brukeren har krav på.

Generelle utlegg
Bruker skal kunne sende inn et bilag med bilde, dato, betalingsmåte, beløp, valuta og beskrivelse.
Hendelsesforløp:
Nytt skjermbilde presenteres, og kamera åpnes automatisk.
Bruker tas tilbake til skjermbilde for nytt bilag.
Bruker kan skrive inn en beskrivelse av bilaget og velge dato.
Bruker taster inn et beløp, og kan velge en valuta fra klientens støttede valuta.
Dersom bruker velger en annen valuta, vil appen også hente gjeldende valutakurs. Denne hentes med utgangspunkt i datoen som er valgt for bilaget. Valutakursen vil også vises, og kan endres dersom bruker mener den er feil.
Bruker trykker ferdig, og tas tilbake til utgifter.

Overnatting
Overnatting må registreres selv om dette er dekket av arbeidsgiver. Dette fordi typen overnatting avgjør hvilke godtgjørelser brukeren har krav på. Dersom brukeren har reist i utlandet må land velges på overnattingen. Ut fra dette blir dietten beregnet ut fra satsene som gjelder for landet brukeren har reist i.

Ulegitimert overnatting

Denne overnattingstypen benyttes dersom det ikke er utgifter til hotell e.l og arbeidsgiver ikke sørger for annen overnatting. 

Eget kjøretøy
Denne utgiftstypen brukes for å beregne kjøregodtgjørelse ved bruk av eget kjøretøy i hele eller deler av reisen. Velg type kjøretøy fra en liste over gyldige kjøretøy. Dersom deler av reisen kjøres i utland, må det opprettes flere utgifter for eget kjøretøy, slik at man får riktig sats for kjørte kilometer i utland og innland. Feltene «Fra» og «Til» må fylles ut med stedene man kjører fra og til. Kilometersatsen kan ikke overstyres. Dersom man har passasjerer må man føre opp navnene på disse i et felt som dukker opp når man slår på passasjertillegget.

Innsending
Bruker kan sende inn reiseregningene fra utgiftsoversikten eller fra reiseoversikten. Dersom brukeren ikke har lagt til en signatur, vil et sprettoppvindu be brukeren om å gjøre dette i forkant av innsendingen.

Avviste reiseregninger
Dersom en reiseregning blir avvist, vil den dukke opp i listen igjen med et rødt ikon. Brukeren kan trykke på det røde ikonet for å lese begrunnelsen for avvisningen. Når brukeren har korrigert, kan reiseregningen sendes inn igjen for ny godkjenning.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse