Timeføring

Timeregistrering i timeliste (web)

Se også denne video som viser hvordan du registrerer timer i PowerOffice på web

Se også denne video som viser hvordan du registerer timer i PowerOffice Mobil-app

Meny > Timeliste

Trykk "Legg til" for å registrere ny time. I dette eksempelet har den ansatte jobbet 7,5 timer med aktiviteten Fakturerbar tid på kunde "A-B Transport AS". Timene registreres direkte i feltet med eller uten kommentarer.  Ekstern kommentar blir med på timespesifikasjonen ved fakturering.

 

mceclip1.png

Registrering av hovedprosjekt og delprosjekt gjøres i samme felt. Det vil si at når det trykkes på mellomromstasten, så kan det søkes på hovedprosjekt, delprosjekt og også kunde i ett og samme felt.

Dette fungerer på akkurat samme måte som søking på prosjekt og delprosjekt i fakturautkastet.

 

mceclip0.png

 

Ved registrering av internaktiviteter skal ikke kunde velges. Aktiviteten blir registrert på selve klienten og ikke på kunde. 

mceclip1.png

mceclip3.png

 

Ferie og fravær registreres også uten kunde, det vil si direkte på klienten.

mceclip4.png

 

Er dette en oppgave som skal gjøres over flere uker, så kan den merkes som favoritt (stjerne) slik at timeoppsettet beholdes til neste uke og videre.

mceclip5.png

 

Timeføringen kan slettes via "Blyanten" til høyre i timelisten. Pop-up vindu kommer frem og Slett-knapp er nederst til venstre.

mceclip2.png

 

Timeføringen kan endres via blyantsymbolet.

mceclip6.png

 

Det er mulig å kopiere timeføringen med litt endringer via pluss-tegnet.

mceclip7.png

 

Faktureringsgrad


Fakturerbar tid: Tilsvarer alle aktiviteter som har aktivitetstype "Fakturerbar tid". 

NB! Husk at påslag, minimumstid og avrunding er med i beregningen. Beregningen gjøres i nevnte rekkefølge. Avrunding skjer oppover til nærmeste.

Ferie & fravær: Tilsvarer aktivitetstypene "Betalt fravær", "Betalt sykefravær", "Ubetalt fravær" og "Ferie".

Faktureringsgraden tilsvarer: Fakturerbar tid inkludert eventuelle påslag / medgått tid uten ferie og fravær.

 

Eksempel 1.
I eksemplet her er det ikke satt påslag på fakturerbar tid via menyen "Timeinnstillinger".

Det er registrert 5,5 timer med aktiviteten "Fakturerbar tid" som er en fakturerbar aktivitet, og det er registrert 2 timer med aktiviteten "Personal" som er en ikke- fakturerbar aktivitet. Faktuerbar tid i prosent blir da: 5,5 timer/(5,5+2 timer) = 73%

 mceclip8.png

 

Eksempel 2

I dette eksempelet er det 10% påslag på fakturerbar tid. Det er registrert 5,5 timer med aktiviteten "Faktuerbar tid" som er en fakturerbar aktivitet, og det er registrert 2 timer med aktiviteten "Personal" som er en ikke- fakturerbar aktivitet.

Da blir faktureringsgraden 6:03 timer/7,5 timer = 81%

Faktuerbar tid inkludert påslag kan man se detaljer i dagsvisningen eller i hurtigregistreringen.

 

mceclip9.png

 

 

 

 

 

Via knappen "Godkjenn" godkjennes timelisten. Mer informasjon om timegodkjenning finner her.

Knappen "Fleksitid" gir den ansatte tilgang til sin fleksitidsrapport.

mceclip10.png
 

 

 

Månedsvisning 

Månedsvisning gir en fin oppsummering hvor det er mulighet "å drille seg ned" på ukesnivå eller til dagvisning.

mceclip11.png

 

Dagvisning

I dagsvisningen er det mulig å legge til eller fjerne kolonner alt etter hvilke man vil ha fremme i visningen. Alternativer som kan hentes frem i kolonnevelgeren styres av de valg som gjøres under Timeinnstillinger.

 

mceclip3.png

Det er også mulighet til å endre rekkefølgen på kolonnene ved å dra og flytte dem dit som en ønsker å ha dem. NB! Kolonne for klokkeslett med stoppeklokke kan ikke endres størrelse på. Dette på grunn av oppsettet må ha en fast kolonnebredde.

Dagvisningen gir muligheten for å registrere flere like linjer og dette gjøres ved å trykke på pluss-tegnet fremfor en allerede ført timeregistrering. Dette gir mulighet til å sette ulike kommentarer på linjene og ulik fakturerbar tid. Fakturerbar tid kan settes hvis man har tilgang til dette under rollestyringen. Kommentarer på timeføringen kan settes som intern eller ekstern. Kommentarer vil kun vises i timeføringen hvis kolonnene for dette er hentet frem. Det vil uansett komme en "tag" på medgått tid som indikerer at det er satt en kommentar på timeregistreringen. Det er også mulig å starte "tidtaking" for å registrere medgått tid. Ved å holde musepekeren over klokkeslettet vil Play-knappen bli synlig og kan trykkes på. Trykker brukeren på start knappen på linjen, blir det laget en ny linje med "tidtaking" av medgått tid, inntil tiden stoppes. NB! Klokken fungerer kun på dagens dato. 

I dagsvisningen gjøres alle registreringer via pop-up vinduet. Denne kan nås på ulike måter:

  • Legg-til knapp øverst i timeføringsbildet
  • Dobbeltklikke på allerede registrert timeføring
  • Trykke "Enter" på allerede registrert timeføring
  • Klikke på Rediger-ikonet (blyant)

Her kan du registrere klokkeslett, og også legge til visning for medgått tid, fakturerbar tid og timepris. Hvilke felter man ønsker å ha synlig her, defineres i Timeinnstillingene. Vær oppmerksom på at timepris-feltet ikke er redigerbart.

Dersom man fjerner visningen av klokkeslett, vil også play-knappen forsvinne. Knappen er koblet opp mot klokkeslett-visningen for å kunne registrere start- og stopptidspunkt.

NB! Funksjonen "klokkeslett" er ikke tilgjengelig når man fører timer via mobil. Dette vil bli implementert på et senere tidspunkt.

mceclip4.png

 

Det er verdt å merke seg at i registreringen av prosjekt i pop-up vinduet må det søkes etter prosjekter. Tips her er og trykke på mellomrom (space) på tastaturet, da vil alle prosjekter på klienten vises. Er det allerede satt en kunde på registreringen så vil bare prosjekter tilknyttet denne kunden komme frem.

 

mceclip2.png

Ved bruk av tastatur-navigering kan man se tilgjengelige hurtigtaster ved å trykke på Ctrl-knappen. Da vil tilgjengelige hurtigtaster vises. Generell tastatur-navigering gjøres ved å enten bruke Enter-tasten, piltastene og /eller tabulator

 

Dersom en dag består av flere like transaksjoner eller dersom fakturerbart tid er justert, vil ukevisningen indikere dette med en link til dagvisningen:

mceclip13.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse