Time

Timeregistrering i timeliste (web)


Meny > Timeliste


Trykk "Legg til" for å registrere ny time. I dette eksempelet har den ansatte jobbet 6 timer med aktiviteten Fakturerbar tid på kunde "Fiolen gartneri". Timene registreres direkte i feltet med eller uten kommentarer.  Ekstern kommentar blir med på timespesifikasjonen ved fakturering.

mceclip1.png

 

 

Ved registrering av internaktiviteter skal ikke kunde velges. Aktiviteten blir registrert på selve klienten og ikke på kunde. 

mceclip2.png

mceclip3.png

 

Ferie og fravær registreres også uten kunde, det vil si direkte på klienten.

mceclip4.png

 

Er dette en oppgave som skal gjøres over flere uker, så kan den merkes som favoritt (stjerne) slik at timeoppsettet beholdes til neste uke og videre.

mceclip5.png

 

Timeføringen kan slettes via "Søppelbøtten" til høyre i timelisten.

 

Timeføringen kan endres via blyantsymbolet.

mceclip6.png

 

Det er mulig å kopiere timeføringen med litt endringer via pluss-tegnet.

mceclip7.png

 

Faktureringsgrad


Fakturerbar tid: Tilsvarer alle aktiviteter som har aktivitetstype "Fakturerbar tid". 

NB! Husk at påslag, minimumstid og avrunding er med i beregningen. Beregningen gjøres i nevnte rekkefølge. Avrunding skjer oppover til nærmeste.

Ferie & fravær: Tilsvarer aktivitetstypene "Betalt fravær", "Betalt sykefravær", "Ubetalt fravær" og "Ferie".

Faktureringsgraden tilsvarer: Fakturerbar tid inkludert eventuelle påslag / medgått tid uten ferie og fravær.

 

Eksempel 1.
I eksemplet her er det ikke satt påslag på fakturerbar tid via menyen "Timeinnstillinger".

Det er registrert 5,5 timer med aktiviteten "Fakturerbar tid" som er en fakturerbar aktivitet, og det er registrert 2 timer med aktiviteten "Personal" som er en ikke- fakturerbar aktivitet. Faktuerbar tid i prosent blir da: 5,5 timer/(5,5+2 timer) = 73%

 mceclip8.png

 

Eksempel 2

I dette eksempelet er det 10% påslag på fakturerbar tid. Det er registrert 5,5 timer med aktiviteten "Faktuerbar tid" som er en fakturerbar aktivitet, og det er registrert 2 timer med aktiviteten "Personal" som er en ikke- fakturerbar aktivitet.

Da blir faktureringsgraden 6:03 timer/7,5 timer = 81%

Faktuerbar tid inkludert påslag kan man se detaljer i dagsvisningen eller i hurtigregistreringen.

 

mceclip9.png

 

 

 

 

 

Via knappen "Godkjenn" godkjennes timelisten. Mer informasjon om timegodkjenning finner her.

Knappen "Fleksitid" gir den ansatte tilgang til sin fleksitidsrapport.

mceclip10.png
 

 

 

Månedsvisning 

Månedsvisning gir en fin oppsummering hvor det er mulighet "å drille seg ned" på ukesnivå eller til dagvisning.

mceclip11.png

 

Dagvisning

Dagvisningen gir muligheten for å registrere flere like linjer, og sette fakturerbar tid dersom man har tilgang til dette. Dette gir mulighet for å sette ulike kommentarer på linjene, og ulik fakturerbar tid. Det er også mulig å starte "tidtaking" for å registrere medgått tid. Trykker brukeren på start knappen på linjen, blir det laget en ny linje med "tidtaking" av medgått tid, inntil tiden stoppes. NB! Klokken fungerer kun på dagens dato. 

Her kan du registrere klokkeslett, og også legge til visning for medgått tid, fakturerbar tid og timepris. Hvilke felter man ønsker å ha synlig her, defineres i Timeinnstillingene. Vær oppmerksom på at timepris-feltet ikke er redigerbart.

Dersom man fjerner visningen av klokkeslett, vil også play-knappen forsvinne. Knappen er koblet opp mot klokkeslett-visningen for å kunne registrere start- og stopptidspunkt.

NB! Funksjonen "klokkeslett" er ikke tilgjengelig når man fører timer via mobil. Dette vil bli implementert på et senere tidspunkt.

mceclip0.png

Dersom en dag består av flere like transaksjoner eller dersom fakturerbart tid er justert, vil ukevisningen indikere dette med en link til dagvisningen:

mceclip13.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse