Følg

Timeregistrering på Web

Timeregistrering gjøres via menyen Timeregistrering enten direkte i Timeliste, eller ved bruk av klokke. Innstillinger må gjøres før funksjonen tas i bruk. 

Timeregistrering i Timeliste
Trykk "Legg til" for å registrere ny time. I dette eksempelet har jeg jobbet 3 timer fakturerbar tid på kunde "Fiolen gartneri". Timene registreres direkte i feltet med eller uten kommentar.  Kommentarene blir med på timespesifikasjonen ved fakturering.

 

 

Ved registrering av internaktiviteter skal ikke kunde velges. Aktiviteten registreres på selve klienten og ikke på kunde. 

Ferie og fravær registreres også uten kunde dvs direkte på klienten.

 

Er dette en oppgave som skal gjøres over flere uker, så kan du sette stjerne slik at timeoppsettet bevares til neste uke og videre.

 

Timeføringen kan slettes via "Søppelbøtten" til høyre i timelisten.

 

Timeføringen kan endres via Rediger-knappen.

 

Det er mulig å kopiere timeføringen med litt endringer via pluss-tegnet.

 

 

Total tid: Tilsvarer total sum av alle timer som er registrert uavhengig av aktivitetstyper.

Fleksitid: Det er timearten ved timeregistrering som avgjør om timeantallet skal påvirke fleksitiden. F.eks timearten "Overtid 100%" og "Timelønn" påvirker ikke fleksitiden. Se meny -> Innstillinger ->Time -> Timeinnstillinger ->Timearter.

Fleksitid tilsvarer antall registrerte timer minus normaltid pr dag eller totalt for denne uken

Fleksitidssaldo: Tilsvarer opparbeidet fleksitid inkludert denne uken.

 

Faktureringsgrad
Fakturerbar tid: Tilsvarer alle aktiviteter som har aktivitetstype "Fakturerbar tid". NB! Husk at påslag, minimumstid og avrunding er med i beregningen. Beregningen gjøres i nevnte rekkefølge. Avrunding skjer oppover til nærmeste.

Ikke fakturerbar tid: tilsvarer aktivitetstypene "Intern" og "Ikke-fakturerbar tid".

Ferie & fravær: tilsvarer aktivitetstypene "Betalt fravær", "Betalt sykefravær", "Ubetalt fravær" og "Ferie".

 

 

 

Faktureringsgraden tilsvarer fakturerbar tid/ (total tid minus ferie, fravær og avspassering)

I eksempelet over: 3/(8-3) = 60%

 

 

Månedsvisning
Månedsvisning gir en fin oppsummering hvor det er mulighet "å drille seg ned" på ukesnivå.

 

Via godkjenningsknappen nede til venstre godkjenner du timelisten ved ukeslutt. Mer informasjon om timegodkjenning finner du her.


 

 

 

 

Timeregistrering via klokke
Det er mulig å bruke klokke ved timeføring. Legg inn timeføringen via knappen "Legg til".

Trykk på pil for å starte klokken. Du kan også pause klokken. NB! Klokken fungerer kun på dagens dato.

Hvis det skal gjøres samme jobben over flere dager, kan timeføringen settes som Favoritt dvs stjerne. Da videreføres timeføringen til neste dag osv.

 

Det er mulig å slette timelinjen ved hjelp av søppelbøtten.

 

 

 

 

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.