Følg

Timeregistrering på Web

Timeregistrering gjøres via menyen Timeregistrering enten direkte i Timeliste, eller ved bruk av klokke. Innstillinger må gjøres før funksjonen tas i bruk. 

Timeregistrering i Timeliste
Trykk "Legg til" for å registrere ny time. NB! Ved registrering av internaktiviteter, fravær og ferie som skal registreres på selve klienten velges det ikke kunde. 

 

Timene registreres direkte i feltet med eller uten kommentar. Kommentarene blir med på timespesifikasjonen ved fakturering.

 

 

Er dette en oppgave som skal gjøres over flere uker, så kan du sette stjerne slik at timeoppsettet bevares til neste uke og videre.

 

Timeføringen kan slettes via "Søppelbøtten" til høyre i timelisten.

 

Timeføringen kan endres via Rediger-knappen.

 

Det er mulig å kopiere timeføringen med litt endringer via pluss-tegnet.

 

 

Total tid: Tilsvarer total sum av alle timer som er registrert uavhengig av aktivitetstyper.

Fleksitid: Det er timearten ved timeregistrering som avgjør om timeantallet skal påvirke fleksitiden. F.eks "Overtid 100%" og "Timelønn" påvirker ikke fleksitiden,se meny -> Innstillinger ->Timer -> Timeinnstillinger ->Timearter. Fleksitid tilsvarer antall registrerte timer minus normaltid pr dag eller totalt for denne uken

Fleksitidssaldo: Tilsvarer opparbeidet fleksitid inkludert denne uken.

 

 

Faktureringsgrad
Fakturerbar tid tilsvarer alle aktiviteter som har aktivitetstype "Fakturerbar tid". 

Ikke fakturerbar tid tilsvarer aktivitetstypene "Intern tid" og "Ikke-fakturerbar tid".

NB! Husk at påslag og avrunding er inkludert her. 

Faktureringsgraden tilsvarer fakturerbar tid/(Total tid minus ferie/fravær)

I mitt eksempel er det ført totalt 7,5 timer total tid. Siden jeg har satt påslag lik 10% via timeinnstillinger, så tilsvarer dette 8t 15 min.

8,25/(7,5 + 0) = 1,1 

 

Månedsvisning
Månedsvisning gir en fin oppsummering hvor det er mulighet "å drille seg ned" på ukesnivå.

 

Via godkjenningsknappen nede til venstre sender du inn timelisten ved ukeslutt. Mer informasjon om timegodkjenning finner du her.
 

 

 

 

Timeregistrering via klokke
Det er mulig å bruke klokke ved timeføring. Legg inn timeføringen via knappen "Legg til".

 

Trykk på pil for å starte klokken. Du kan også pause klokken. NB! Klokken fungerer kun på dagens dato.

 

 

 

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

logg på hvis du vil legge inn en kommentar.