Mobil

Kamera

PowerOffice Mobile Go har en egen tilpasset kamera-app som har noen nyttige ekstrafunksjoner.

Automatisk beskjæring
Som standard er denne funksjonen aktiv. Den vil forsøke å gjenkjenne kantene av bilaget, og viser dette ved å legge en blå ramme rundt det området av bildet den tror blir korrekt. Dersom rammen ikke stemmer overens med bilaget, kan bruker justere avstanden mellom kameraet og bilaget. Det beste resultatet oppnås dersom bilaget ligger på et underlag med annen farge enn bilaget. Ved bruk av denne funksjonen vil appen også rette opp perspektivet om nødvendig. Dersom brukeren foretrekker å beskjære bildet manuelt, kan man slå av denne funksjonen med en knapp nede til høyre i skjermbildet. Automatisk beskjæring er ikke tilgjengelig for iPad.

Fokus og kontrast
Dersom fokus eller kontrast er dårlig, kan bruker trykke på bildet der man vil fokusere, så justerer kameraet både fokus og kontrast.

Blitz
Bruker kan velge om kameraet skal bruke blitz eller ikke ved å trykke på en knapp oppe til venstre i skjermbildet. Valgene er «Auto», «På», og «Av».

Kamerarull
Bruker kan velge å hente et bilde fra mobilens kamerarull ved å trykke på et ikon nede til venstre i skjermbildet.

Manuell beskjæring
Når brukeren har valgt eller tatt et bilde uten å bruke automatisk beskjæring, vil brukeren få se en forhåndsvisning. For å kunne beskjære bildet må bruker trykke på teksten «Beskjær». Bruker kan flytte hjørnene markert med blå vinkler til den lyseblå rammen omfatter det ønskede området. Ved å sette fingeren innenfor rammen og skli den rundt på skjermen kan brukeren flytte rammen. Den vil justere seg størrelsesmessig når den treffer kanten av bildet.

Ta nytt
Om brukeren ikke er fornøyd med bildet, kan man prøve på nytt igjen ved å trykke på en knapp nede til venstre i skjermbildet.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse