Lønn

GO lønn støtter ikke følgende

Vi har ikke støtte for følgende per dags dato:

 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Jan Mayen og bilandene i Antarktis
 • Nettolønn / nettolønn for sjøfolk
 • Svalbard
 • Kildeskatt på pensjoner
 • Maritime arbeidsforhold
 • Fribeløp i konsern
 • Annen bagatellmessig støtte
 • Helseforetakene og deler av statsforvaltningen
 • Ansatte som innehar fritaksskjema A1. Den ansatte betaler trygd til hjemlandet sitt, og arbeidsgiver kan fritas for å betale arbeidsgiveravgift i Norge av lønnen til arbeidstakeren.
 • Å opprette ansatte med Internasjonal ID
 • Arbeidsgiveravgift utenlandske med særskilt prosentsats (tidligere UTL1) Gjelder arbeidstakere utsendt til Norge fra USA eller Canada, som det er avgiftsplikt for etter folketrygdlovens § 23-2, og som det skal betales arbeidsgiveravgift etter særskilt prosentsats for.
 • Arbeidsgiveravgift fradrag i grunnlaget for utenlandske med særskilt prosentsats (tidligere UTR1)  Gjelder grunnlag for refusjon av avgift for gruppen omtalt i UTL1
 • Arbeidsgiveravgift utenlandske med fast avgiftsbeløp (tidligere UTL2)  Gjelder sjømenn som er medlem i trygden etter folketrygdlovens § 2-6, og som skal betale avgift med et fast beløp pr. måned uten hensyn til antall arbeidsdager i måneden.  
 • Innsending av inntektsmelding til Altinn.

Go lønn støtter per i dag ikke tilleggsinformasjon som trengs ved innrapportering for:

 • Pendlere, trekkfri bilgodtgjørelse - besøksreise til hjemmet for utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag
 • Inntjeningsforhold, skattemessig bosatt land
 • Utenlandsk artist

Vi jobber kontinuerlig med å lage støtte for ovennevnte punkter. Vi vil informere om utviklingen i nyhetsbrevene som kommer ved lanseringen av nye versjoner.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse