Lønn

GO lønn støtter ikke følgende

Vi har ikke støtte for følgende per dags dato:

 • Jan Mayen og bilandene i Antarktis
 • Nettolønn / nettolønn for sjøfolk
 • Svalbard
 • Kildeskatt på pensjoner
 • Fribeløp i konsern
 • Annen bagatellmessig støtte
 • Ansatte som innehar fritaksskjema A1. Den ansatte betaler trygd til hjemlandet sitt, og arbeidsgiver kan fritas for å betale arbeidsgiveravgift i Norge av lønnen til arbeidstakeren.
 • Helseforetakene og deler av statsforvaltningen
 • Støtter ikke arbeidsgiveravgift for særskilt prosentsats til utlendinger fra USA og Canada (tidligere UTL1), refusjon av lønn for arbeidstakere fra USA og Canada med særskilt prosentsats (tidligere UTR1) og fast sats for avgiftsberegning for utlendinger (tidligere UTL2). 
 • Innsending av inntektsmelding til Altinn.

Go lønn støtter per i dag ikke tilleggsinformasjon som trengs ved innrapportering for:

 • Pendlere, trekkfri bilgodtgjørelse - besøksreise til hjemmet for utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag
 • Inntjeningsforhold, skattemessig bosatt land
 • Utenlandsk artist

Vi jobber kontinuerlig med å lage støtte for ovennevnte punkter. Vi vil informere om utviklingen i nyhetsbrevene som kommer ved lanseringen av nye versjoner.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse