Lønn

GO lønn støtter ikke følgende

Vi har ikke støtte for følgende per dags dato:

 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Jan Mayen og og bilandene i Antarktis
 • Nettolønn / nettolønn for sjøfolk
 • Svalbard
 • Kildeskatt på pensjoner
 • Arbeidsgiveravgift utenlandske med særskilt prosentsats (tidligere UTL1)
 • Arbeidsgiveravgift fradrag i grunnlaget for utenlandske med særskilt prosentsats (tidligere UTR1)
 • Arbeidsgiveravgift utenlandske med fast avgiftsbeløp (tidligere UTL2)
 • Fribeløp i konsern
 • Annen bagatellmessig støtte
 • Helseforetakene og deler av statsforvaltningen
 • Kun rapportering av forskuddstrekk
 • Registrering av skjemaet A1

 

Go lønn støtter per i dag ikke tilleggsinformasjon som trengs ved innrapportering av ytelser til pendlere.

Go lønn støtter ikke Maritime arbeidsforhold.

GO lønn støtter per i dag ikke annen internasjonal ID. Det er kun støtte for D-nummer og personnummer.

Vi jobber kontinuerlig med å lage støtte for ovennevnte punkter. Vi vil informere om utviklingen i nyhetsbrevene som kommer ved lanseringen av nye versjoner.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse