Lønn

PowerOffice Go lønn støtter ikke følgende

Vi har ikke støtte for følgende per dags dato:

  • Nettolønn / nettolønn for sjøfolk
  • Kildeskatt på pensjoner
  • Fribeløp i konsern
  • Annen bagatellmessig støtte
  • Støtter ikke arbeidsgiveravgift for særskilt prosentsats til utlendinger fra USA og Canada (tidligere UTL1), refusjon av lønn for arbeidstakere fra USA og Canada med særskilt prosentsats (tidligere UTR1) og fast sats for avgiftsberegning for utlendinger (tidligere UTL2). 

PowerOffice Go lønn støtter per i dag ikke tilleggsspesifikasjon som trengs ved innrapportering for:

  • Pendlere, trekkfri bilgodtgjørelse - besøksreise til hjemmet for utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag
  • Utenlandsk artist
  • Ytelsesmottaker er skattemessig bosatt i USA. Se veiledningen til a-meldingen.

Vi jobber kontinuerlig med å lage støtte for ovennevnte punkter. Vi vil informere om utviklingen i nyhetsbrevene som kommer ved lanseringen av nye versjoner.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse