Lønn

A-meldingsfeil 114B, permisjon

Ved A-meldingsfeil 114B ved lønnskjøring i 2018 som viser til permisjoner på ansatt, må permisjonstype  registrert på den ansatte endres.

Følgende melding vil komme opp i lønnskjøringen hvis det er registrert permisjon med permisjonstype "permisjon (utgått f.o.m 01.01.2018)":

Gå inn på arbeidsforholdet til den ansatte.

Her må permisjon som ligger registrert mot «permisjon (utgått f.o.m. 01.01.2018)» endres til permisjonstype gyldig fra 2018.

Dette gjelder selv om permisjonen gjelder 2017 og det er satt sluttdato på permisjonen.

Det skal ikke sendes inn nye arbeidsforholdsmeldinger for 2017. Dette gjelder kun for lønn og innsendinger av arbeidsforhold i 2018.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse