Time

Avspasering

I GO skiller vi på timelønnede ansatte og fastlønnede ansatte ved timeregistrering.

Fastlønnede ansatte: Fastlønnen som er registrert via arbeidsforholdet til den ansatte blir overført til lønn. Ved timeføring kan det føres timer med ulike timearter som skaper mertid til avspasering.

Timelønnede ansatte:Alle timer som registreres overføres til lønn. Go har i utgangspunktet ikke støtte for at timelønnede skal føre timer til avspasering. Hvis det likevel er ønskelig så anbefales det å ta kontakt med support for å diskutere en løsning.

Håndtering av avspasering i GO vil si å unnlate og føre timer i timelisten som igjen vil redusere fleksitidssaldoen.

Hvis det likevel er ønskelig å dokumentere avspasering for f.eks å vise at det ikke er avglemt å føre timer, så kan det legges til en fast timeføringslinje hvor avspassering kan registreres. 

Innstilling for avspasering gjøres via menyen Innstillinger -> Time - > Timeinnstillinger - > Normaltid. Denne innstillingen gjelder for alle brukere.

 

Timelisten vil nå se slik ut. Avspasering gir reduksjon i fleksitiden på samme måte som hvis det unnlates å føre timer slik at normaltiden ikke er oppnådd.

 

Hvis innstillingen "Normaltid må være oppnådd før godkjenning tillates" er aktivert, må avspaseringsfunksjonen benyttes for å få godkjent timelisten eller sendt inn timelisten.

NB! Avspasering oppgis ikke i noen timerapporter. Det er ikke mulig å bruke funksjonen avspasering hvis fleksitidssaldo er negativ.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse