Time

Utbetaling av mertid

Hvis det er ønskelig å registrere utbetaling av mertid til lønn, gjøres det enten av brukeren ved innsending/godkjenning av Timelisten, eller av timegodkjenner i menyen Timegodkjenning.

Innstillinger:
Via menyen Innstillinger -> Lønn-> Lønnsinnstillinger må det settes hake for "Aktiver utbetaling av fleksitid" og hvilken timeart som skal benyttes. 

Eksempel:
Denne ansatte har 103:29 timer i mertid og ønsker å få utbetalt 40 timer. Dette gjøres ved innsending av timelisten.

 

Timegodkjenner kan endre antallet før godkjenning.

 

Det fungerer på samme måte hvis den ansatte godkjenner timelisten selv.

 

Hvis timegodkjenner ønsker å endre antall timer, må han oppheve godkjenning og endre timeantallet.

 

 

Når timene er godkjent,så blir timene med på lønnskjøringen.

 

 

Fleksitidssaldoen ble redusert med 40 timer i timelisten.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse