Timeføring

Utbetaling av mertid

Hvis det er ønskelig å registrere utbetaling av mertid til lønn, gjøres det enten av brukeren ved innsending/godkjenning av Timelisten, eller av timegodkjenner i menyen Timegodkjenning.

Innstillinger:
Via menypunktet Innstillinger > Lønn > Lønnsinnstillinger må det settes hake for "Aktiver utbetaling av fleksitid" og hvilken lønnsart som skal benyttes. 

mceclip0.png

 

Eksempel:
Denne ansatte har 103:29 timer i mertid og ønsker å få utbetalt 40 timer. Dette gjøres ved innsending av timelisten.

 

 

Timegodkjenner kan endre antallet før godkjenning.

 

 

Det fungerer på samme måte hvis den ansatte godkjenner timelisten selv.

 

 

Hvis timegodkjenner ønsker å endre antall timer, må han oppheve godkjenning og endre timeantallet.

 

 

 

Når timene er godkjent,så blir timene med på lønnskjøringen.

 

 

 

Fleksitidsaldoen ble redusert med 40 timer i timelisten.

 

 

NB! Det kan bare være én forespørsel om utbetaling per uke. Dersom man godkjenner dager fortløpende (delvis godkjenning av uken), vil det være sist godkjente utbetaling man har lagt inn som gjelder for den uken. Dersom ønsket om utbetaling er overført til en lønnskjøring, vil ikke ukens utbetaling av mertid kunne endres etterpå.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse