Timeføring

Trekk i lønn for minustid

Ved behov kan det trekkes i lønn for minustid via Timeføring.

Innstillinger må settes opp via menypunktet Innstillinger > Lønn > Lønnsinnstillinger.

 

Antall timer som skal trekkes gjøres enten av den ansatte i timelisten ved godkjenning av timelisten, eller av timegodkjenner i menyen Timegodkjenning.

 

Hvis timegodkjenner skal endre antall timer, må godkjenning oppheves før endring.

 

 

Det samme gjelder hvis den ansatte sender inn timelisten sin for godkjenning.

 

Timegodkjenner kan endre timeantallet før godkjenning.

 

Når timene er godkjent, blir trekket gjort ved lønnskjøring.

 

Fleksitidsaldoen er også redusert.

 

NB! Det kan bare være én forespørsel om trekk per uke. Dersom man godkjenner dager fortløpende (delvis godkjenning av uken), vil det være sist godkjente trekk man har lagt inn som gjelder for den uken. Dersom ønsket om trekk i lønn er overført til en lønnskjøring, vil ikke ukens trekk for minustid kunne endres etterpå.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse