Time

Trekk i lønn for minustid

Ved behov kan det trekkes i lønn for minustid via Timeføring.

Innstillinger må settes opp via menyen Innstillinger -> Lønn -> Lønnsinnstillinger.

 

Antall timer som skal trekkes gjøres enten av den ansatte i timelisten ved godkjenning av timelisten, eller av timegodkjenner i menyen Timegodkjenning.

 

Hvis timegodkjenner skal endre antall timer, må godkjenning oppheves før endring.

 

 

Det samme gjelder hvis den ansatte sender inn timelisten sin for godkjenning.

 

Timegodkjenner kan endre timeantallet før godkjenning.

 

Når timene er godkjent, blir trekket gjort ved lønnskjøring.

 

Fleksitidssaldoen er også redusert.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse