Regnskap

Firmakort

 

Firmakort

For å kunne sende inn kvitteringer med betalingsmåte firmakort må man enten ha

  • tilgang til rolle: Mobil > firmakort (Les mer om mobil rollene her.)
  • eller brukeren må ha tilgang til firmakort som er satt opp i innstillinger: Meny > Innstillinger > firmakort

Firmakort som er satt opp i Meny > Innstillinger > firmakort kan brukes for automatisk kontering av kvitteringer som sendes inn fra appen og som ikke skal refunderes til den ansatte

 

Merk at for å kunne bruke firmakort som betalingsmåte i reiseregning, må klienten settes opp med de kortene som skal være tilgjengelige.

 

Beskrivelse
Legg inn en beskrivelse for kortet

Konto

Firmakort kan knyttes til en hvilken som helst hovedbokskonto eller reskontro.
Dersom firmakort er kredittkort kan den samme kontoen/reskontronummer benyttes ved avstemming hvis du mottar faktura fra kredittkortselskapet. Reskontronummer søkes opp ved å angi (+) for kunde, (-) for leverandør og (/) for ansatt.

Ansatt
Tilgangen til et firmakort kan begrenses til én bruker. Dersom alle brukere skal ha kortet tilgjengelig som betalingsmåte, lar man feltet stå tomt

 

Eksempel

-Firmakort kan knyttes til en hovedbokskonto tilknyttet en bankkonto

mceclip0.png

 

-Firmakort kan knyttes til en hvilken som helst hovedbokskonto i kontoplanen

-Firmakort kan knyttes til en hvilken som helst reskontro

Skjermbilde_2023-03-21_kl._20.29.24.png

 

Bilagtype og kontering av firmakort kvitteringer

 

Kvitteringer som er sendt inn fra Bilagsmenyen eller menyen: Reise og kvitteringer, med betalingsmåte firmakort, skal komme inn i bilagsføring med følgende bilagstype: Bank eller manuelt bilag

 

Type: Firmakort satt opp i firmakortinnstillinger (Meny > Innstillinger > firmakort)

  • Firmakort som under konto har angitt en hovedbokskonto som er tilknyttet en bankkonto i bankkontoinnstillingene > bilagstype i bilagsføring: Bank
  • Firmakort som under konto har angitt en reskontrokonto eller en hovedbokskonto som IKKE er tilknyttet en bankkonto i bankkontoinnstillingene :> bilagstype i bilagsføring: Manuelt

Kontering ved ankomst bilagsføring på web: Motkonto til angitt utgiftstype på mobil skal være angitt firmakorts konto eller reskontro. Begge konteringene legges på samme konteringslinje.

 

Dersom app-brukeren sender flere kvitteringer samlet (slik at alle kvitteringer i samme innsending slås sammen til et bilag), der det er benyttet ulike firmakort som ved en separat innsending ville generert både bank og manuelt bilag, skal dette bilaget få bilagstype bank. Ergo: Er minimum én av kvitteringene angitt med et firmakort som er tilknyttet en hovedbokskonto som igjen er tilknyttet en bankkonto, skal hele bilaget bli et bankbilag.

 

Type: Brukeren har kun tilgang til Rolle: Mobil > firmakort 

> Bilagstype i bilagsføring: Bank

  • Kontering ved ankomst bilagsføring på web: Motkonto til angitt utgiftstype på mobil skal være klientens angitte driftskonto's hovedbokskonto. Begge konteringene legges på samme konteringslinje.

 

Skjermbilde_2023-03-21_kl._20.22.15.png

Eks: 

En bruker har kjøpt kontorrekvisita for 200,- NOK ved bruk av firmaets debetkort som ikke er registrert som firmakort i innstillingene.

Beløp og utgiftstype kontorrekvisita angis i appen og bilaget sendes inn.

 

Ved ankomst bilagsføring skal bilaget være kontert slik med med tilfellet for bildeeksemplet over:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse