Regnskap

Direkteintegrasjon SpareBank 1 Helgeland

Med denne integrasjonen er det mulig å remittere, samt automatisk motta bankavstemmingsfiler. OCR hentes direkte hos Nets under forutsetning at PowerOffice er satt opp som datamottaker med kundeenhetsid 00105625 for hver enkelt konto.

Forutsetning for bruk av integrasjonen med Helgeland Sparebank er at kunde har Nettbedrift integrert med økonomisystem. Banken tar betalt for Nettbedrift Integrert. Se bankens hjemmeside for deres oppdaterte prisliste. Det vil ikke tilkomme etablering eller ekstra månedsavgift hvis det skal remitteres for flere selskap i samme nettbank eller om kunde allerede har integrert nettbank.

Før integrasjonen med Helgeland Sparebank kan tas i bruk, må denne bestilles. Skjema for bestilling finnes her og sendes ferdig utfylt og signert til kundeservice@hsb.no. Spørsmål vedrørende tjenesten rettes direkte til Helgeland Sparebank på e-post kundeservice@hsb.no eller telefon 75 11 90 00.

Merk: Banken krever ettergodkjenning i nettbank bedrift for betalinger som overføres til banken på nytegnede integrasjonsavtaler. Bakgrunn er hvitvaskingsloven §12 og §13 som krever at bankene skal vite hvem (person) som utfører betalingene på vegne av juridisk enhet.

Hvis det finnes betalingsavtale med Nets eller andre, anbefales det at alle returfiler er lest inn på det tidspunktet det legges inn avtale med Helgeland Sparebank.

Når avtalen er ferdigbehandlet hos Helgeland Sparebank, kan denne legges inn i Go.

Innstillinger Go for remittering

Gå på Meny - Innstillinger - Bankkontoer.

Velg Helgeland Sparebank som utbetalingstjeneste og legg inn bedriftens organisasjonsnummer som avtaleid. Fyll inn konto for bank- og kortgebyr. Trykk "Ok".

Direkteintegrasjon_bank_Helgeland_Sparebank.png

Remittering kan nå foretas på klienten.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse