Regnskap

Direkteintegrasjon SpareBank 1 Helgeland

Status regnskapsgodkjente betalinger: FULLFØRT

Med denne integrasjonen er det mulig å remittere, samt automatisk motta bankavstemmingsfiler. OCR hentes direkte hos Nets under forutsetning at PowerOffice er satt opp som datamottaker med kundeenhetsid 00105625 for hver enkelt konto.

Forutsetning for bruk av integrasjonen med SpareBank 1 Helgeland er at kunde har Nettbedrift integrert med økonomisystem. Banken tar betalt for Nettbedrift Integrert. Se bankens hjemmeside for deres oppdaterte prisliste. Det vil ikke tilkomme etablering eller ekstra månedsavgift hvis det skal remitteres for flere selskap i samme nettbank eller om kunde allerede har integrert nettbank.

Før integrasjonen med Sparebank 1 Helgeland kan tas i bruk, må denne bestilles. Skjema for bestilling finnes her og sendes ferdig utfylt og signert til bedrift@sbh.no. Bestilling kan også gjøres via bankens nettsider. Spørsmål vedrørende tjenesten rettes direkte til Sparebank 1 Helgeland på e-post bedrift@sbh.no eller telefon 75 11 90 00, tastevalg 2.

Merk: Banken krever ettergodkjenning i nettbank bedrift for betalinger som overføres til banken på nytegnede integrasjonsavtaler. Bakgrunn er hvitvaskingsloven §12 og §13 som krever at bankene skal vite hvem (person) som utfører betalingene på vegne av juridisk enhet.

Fra 28.04.21 vil det være mulig å autorisere betalinger i Go som regnskapsgodkjente betalinger (RgB) via bankintegrasjon med SpareBank 1 Helgeland. Dette er ikke noe som bestilles i banken, men settes opp i Go etter eget ønske. Les mer om regnskapsgodkjente betalinger lenger ned i denne artikkelen.

Hvis det finnes betalingsavtale med Nets eller andre, anbefales det at alle returfiler er lest inn på det tidspunktet det legges inn avtale med SpareBank 1 Helgeland.

Merk: ALLE som har integrasjonsavtale med Nets (Nets direkte remittering) på en SpareBank 1 Helgeland-bankkonto, bør skaffe seg en integrasjonsavtale direkte med banken for å fortsatt kunne autorisere betalinger fra Go etter 11.03.21. Go vil ikke lengre ha støtte for direkte remittering via Nets mot kontoer i SpareBank 1 Helgeland etter dette tidspunktet.

Når avtalen er ferdigbehandlet hos banken, kan denne legges inn i Go.

Innstillinger Go for remittering

Meny > Innstillinger > Bankkontoer

Velg SpareBank 1 Helgeland som utbetalingstjeneste i fanen Tjenester og legg inn bedriftens organisasjonsnummer som AvtaleID.

Sett hake for om betalingene skal ettergodkjennes i nettbank eller ikke. Velges ikke ettergodkjenning i nettbank, blir betalingene sendt som regnskapsgodkjente betalinger. Ved aktiv hake i boksen må alle betalinger ettergodkjennes i nettbanken.

  • Merk: Er avtale i banken satt opp med dobbel godkjenning, kan ikke dette kombineres med regnskapsgodkjente betalinger i Go. Bankkonto i Go må da settes opp med ettergodkjenning i nettbank, hvor begge godkjenningene gjennomføres i nettbanken.

Fyll inn konto for bankgebyr. Trykk "Ok".

mceclip0.png

Remittering kan nå foretas på klienten og bankavstemmingsfiler kan mottas automatisk.

Er bankkonto satt opp med regnskapsgodkjente betalinger, vil bruker bli avkrevd BankID ved autorisering. 

Skal betalingene ettergodkjennes i nettbank, vil en påminnelse komme fram etter autorisering.

mceclip1.png

Regnskapsgodkjente betalinger

Bakgrunn:

  • SpareBank 1 Helgeland har allerede hatt krav om ettergodkjenning i nettbank en stund nå. Dette for å ivareta hvitvaskingsloven § 12 og §13 som krever at bankene skal vite hvem (person) som utfører betalinger på vegne av en juridisk enhet.
  • For å imøtekomme dette lovkravet, uten krav til ettergodkjenning i nettbank, har SpareBank 1 Helgeland bygd løsning for å kunne ta imot betalingsfiler hvor personnummeret til den som autoriserer betalingen hos ERP, ligger vedlagt. En slik betaling kalles Regnskapsgodkjente betalinger (RgB) og krever ikke ettergodkjenning i nettbank.

For å kunne identifisere brukeren hos ERP, må vedkommende verifisere seg med norsk BankID ved autorisering av betalinger. Brukeren som autoriserer må ha korrekt fullmakt på bankkontoen gjennom nettbank bedrift, for at betalingen ikke skal bli avvist av banken.

Løsningen ble produksjonssatt i PowerOffice Go den 28.04.2021

Hvordan fungerer dette i praksis:

  • Bankkontoer med direkte bankintegrasjon
    • Ettergodkjenning i nettbank styres utelukkende av bruker hos ERP. I bankkontoens innstillinger skal du nå finne en boks for «ettergodkjenning i nettbank». Denne boksen er satt aktiv som default. For å kunne sende regnskapsgodkjente betalinger, må denne haken fjernes.
  • Bankkontoer med integrasjon mot Nets remittering
    • Fra og med 11.03.2021 krever banken at også brukere som sender betalinger via Nets direkte remittering, legitimerer seg med BankID. Dette har vi ikke støtte for i Go. Det betyr at betalingstjenesten via Nets direkte remittering ikke fungerer på SpareBank 1 Helgeland sine bankkontoer etter denne datoen.

Fullmakter og integrasjonsavtaler

Den som autoriserer regnskapsgodkjente betalinger fra Go, må ha fullmakt til å gjennomføre betalinger på aktuell bankkonto i banken, for at betalingen ikke skal bli avvist. For banken har det ingen betydning om integrasjonen er satt opp på avtalenummeret til sluttkunden eller til regnskapskontoret. Fullmaktene gjelder på kontonivå, ikke på avtalenivå. Ta kontakt med banken dersom du er usikker på om fullmakter er delegert riktig.

Autorisering av regnskapsgodkjente betalinger via mobil app

  • De som autoriserer regnskapsgodkjente betalinger via mobil app, vil også bli avkrevd BankID ved autorisering.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse