Følg

KS Komplett 2019

KS Komplett 2019

En PowerOffice tilpasset versjon av KS Komplett 2019 ligger til nedlasting på våre nettsider. Du må her fylle ut registreringsskjemaet. Alle feltene må fylles ut.  Dersom du ikke har en gyldig lisens fra Regnskap Norge kan du fremdeles laste ned KS Komplett fra oss, og du vil da etterhvert motta en faktura Regnskap Norge på denne. Etter nedlasting vil du motta et passord på e-post for installasjon.

Registrering.jpg

Installasjonen vil automatisk legge filen ksb19 på korrekt område i samme mappe som PowerOffice Win er installert i. Etter installasjonen må filstiene i Alternativer Quality oppdateres slik som vist på dette bildet:

Quality.jpg

Regnskap Norge har i KS Komplett 2019 gjort en del endringer i maler og Excel skjema som blir benyttet gjennom PowerOffice Quality, så det er viktig at du leser gjennom de vedlagte versjonsnotatene!

Siden det er kommet en del nye Excel skjema for 2019, må disse knyttes opp mot de aktuelle oppgavene i Quality som vist her. Det gjelder fortrinnsvis skjemaene KG AGA 2019 og KG MVA 2019

Oppgave1.jpgOppgave2.jpg

Les gjennom versjonsnotatene som er vedlagt denne artikkelen for å se om det er endringer i de skjema som dere benytter, og knytt disse opp under den respektive oppgaven.

Oppdragsavtalen var ny i fjorårets utgave, med noen endringer som sist ble publisert i oktober 2017. Du kan lese her hva Regnskap Norge sa om denne ved publiseringen da. Vi har tilpasset noen aktuelle maler, og disse er merket med PO bakerst i filnavnet. Disse inneholder feltkoder og evt. tabeller for bruk i Etableringsveilederen i PowerOffice Win som vist på neste bilde.

Handbok.jpg

Vi ser her at det er flere valg, og dere må  velge den som passer best for dere. Vi har slått sammen og laget en variant av "Oppdragsavtale med spesifikasjon PO". Denne består rett og slett av "2.4.1.1.1  Oppdragsavtale for regnskapsføreroppdrag" og "2.4.1.1.3 Oppdragsspesifikasjon" med tabeller for leveranse og feltkoder for automatisk utfylling av selskapsinformasjon.

Ved opprettelse av nytt oppdrag med hjelp av Etableringsveilederen, har vi under arkfanen Dokumenter laget en ny link til "Vedlegg til KS mal". Denne gir direkte tilgang til maler som ligger i KS Håndboka under "KS Komplett\Ksb19\KSKomplett\Kapittel 2 Oppdrag\2-4 Oppdragsavtaler og fullmakter". Det er viktig at disse vedleggene opprettes først for at disse automatisk skal foreslås som vedlegg og lagt til i oppdragsavtalen.

NB! Dersom dere har egne maler, eller fortsatt ønsker å benytte eldre maler, må disse kopieres manuelt fra "gammelt" område og inn under Kapittel 2 Oppdrag\2.4 Oppdragsavtaler og fullmakter.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.