Faktura

Forutsetninger for bruk av avtalegiro

For å kunne ta i bruk avtalegiro i Poweroffice Go gjelder følgende forutsetninger.

  • Gyldig OCRgiro-avtale med avtalegiro hos Nets. Under pkt 6 (KID opplysninger) i Netsavtalen skal ikke «Betalingstype posisjon» være angitt, kun kundenummer posisjon. Go har ikke støtte for betalingstype og skal derfor heller ikke fylles ut.
  • Lik KID-lengde på OCRgiro-avtale og avtalegiroavtale
  • Alle kunder som skal faktureres med avtalegiro må ha e-postadresse på kundekort (har ikke kunden e-post adresse, kan eventuelt egen e-post benyttes for utskrift og forsendelse av fakturakopi per post).
  • Kun èn avtalegiroavtale per klient.
  • Konto avtalegiro er registrert på, må være klientens angitte driftskonto.
  • Ved overføring av eksisterende avtale til Go, må kundenes kundenummer i gammelt system samsvare med kundenes kundenummer i Go. 
  • Ved overføring av eksisterende avtale kan ikke PowerOffice utføre KID-bytte. Dette er heller ikke nødvendig da eksisterende KID-oppsett kan videreføres i Go.
  • Det er kun mulig å fakturere med avtalegiro når kunden/mottaker har samtykket til avtalegiro i sin nettbank først. Dvs. at den første fakturaen i praksis må sendes som f. eks en e-post faktura.

Les mer om avtalegiro her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse