Faktura

Fakturering med avtalegiro

Det er mulig å gjennomføre alle typer fakturering på kunder (privatpersoner) med leveringsmåte avtalegiro. Det være seg enkeltfakturering, gruppefakturering, repeterende faktura og repeterende gruppefakturering.

Ved enkeltfakturering er det mulig å overstyre leveringsmåte hvis det ikke er ønskelig å sende spesifikke fakturaer som betalingsoppdrag over avtalegiro.

Prosessen er følgende:

Når faktura genereres vil det gjøres en vaildering om faktura har tilstrekkelig antall dager forfall i henhold til krav om varsling. Kunde skal varsles minimum 9 kalenderdager før trekk-oppdraget gjennomføres på konto. Det vil si; det må være minimum 9 kalenderdager mellom dagen Nets har mottatt og behandlet trekkmelding, til trekket gjennomføres på kundens bankkonto (Nets behandler mottatte betalingsoppdrag kun på virkedager). Fakturadato har ingen innvirkning på dette. NB: Denne valideringen gjelder også ved fakturering av kunder som ikke ønsker varsling. 

Hver dag kl 13.00, overføres en batch til Nets automatisk. Batchen inneholder betalingsoppdrag for alle genererte fakturaer de siste 24 timer med leveringsmåte avtalegiro. Nets vil svare om batch inneholder eventuelle feil i henhold til avtale og regler for varsling. Oversikt over batchene ligger i en egen rapport. Les mer om dette her

Når Nets har mottatt og kvittert tilbake til Go at batchen er godkjent, sendes e-post med kopi av faktura fra Go ut til de kunder som skal ha varsling.

Alle fakturaer produsert med faktura leveringsmåte Avtalegiro, vil får et vannmerke på fakturablanketten med teksten «AVTALEGIRO. TREKKES FRA KONTO PÅ FORFALLSDATO»

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse