Faktura

Slett/avvis batcher eller enkelt-oppdrag

Skulle noe være gjort feil under fakturering, som gjør at allerede sendte oppdrag må stanses, er det mulig å å sende en sletteanmodning til Nets for hele den sendte batchen eller enkelt-oppdrag innenfor en batch. Nets må senest ha mottatt sletteanmodningen kl 14.00 på en virkedag, dagen før forfallsdato.

Åpne meny og velg «Rapporter».

Meny_rapporter.png

Gå på «Avtalegiro» under kategorien salg.

Oversikt over alle genererte batcher til Nets, vil legges i denne rapporten. 

  • Avvis batch

Velg batch som ønskes slettet og trykk «Avvis batch». Angi en kommentar og trykk «Ok».

Avtalegiro_avvis_batch.png

Sletteanmodning for hele batchen genereres og sendes til Nets.

Nets kvitterer på e-post til listemottaker i avtale om status på mottatt sletteanmodning.

Krediter alle fakturaene som lå i batchen som nå er slettet.

Det er ikke mulig å sende nytt betalingsoppdrag på de samme fakturaene der opprinnelig betalingsoppdrag har blitt slettet.

  • Avvis enkeltoppdrag

I listen over batcher, klikk på link for antall oppdrag i batch, for å åpne liste over betalingsoppdrag i den gjeldende batchen.

Avtalegiro_avvis_enkeltoppdrag_batchliste.png

Velg betalingsoppdrag som ønskes slettet og trykk «Avvis transaksjon». Angi en kommentar og trykk «Ok».

Avtalegiro_avvis_enkeltoppdrag.png

Sletteanmodning for valgte betalingsoppdrag genereres og sendes til Nets.

Nets kvitterer på e-post til listemottaker i avtale om status på mottatt sletteanmodning.

Krediter fakturaene der betalingsoppdraget har blitt slettet.

Det er ikke mulig å sende nytt betalingsoppdrag på de samme fakturaene der opprinnelig betalingsoppdrag har blitt slettet.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse