Faktura

Endring i status på inkassosak

Gjør en kunde en innbetaling, vil en eventuell endring i status i saken på grunnlag av innbetalingen, håndteres automatisk. Skal en pågående inkassosak stoppes eller trekkes, må dette gjøres i inkassobyråets fagsystem. Endringer gjort her vil bli kvittert til Go og oppdatere sakens status.

Noen inkassobyråer vil kunne legge link på saksnummeret som vil ta brukeren til inkassobyråets fagsystem ved å klikke på denne. 

I de tilfeller der flere fakturaer ligger i samme sak, klikk på antall fakturaer for å se hvilke fakturaer saken gjelder.

Saker som får en avsluttet status hos inkassobyråets fagsystem, kvitteres til Go og saken flyttes over til «Arkivert».

Dersom faktura avvises fra utkastlisten eller godkjentlisten, vil faktura flyttes tilbake til purreliste med neste handling satt til «Vent». Bruker må da ta stilling til videre oppfølging av faktura.

Inkasso__pne.png

  • Når kunde gjør innbetaling til inkassobyrået

Inkassobyrået kvitterer til Go at kunde har gjort en innbetaling. Er hele kravet oppgjort, vil saken settes til betalt og overføres til fanen «Arkivert». Inkassobyrået overfører da enten en betalingsfil (bilagsjournal) som blir postert og matchet mot åpen post, og/eller en remisseoppstilling for oppgjør i saken. 

  • Når kunde gjør innbetaling til klienten/kunde krediteres

Innbetalingen/kreditnota posteres og matches mot fordringen i Go. Inkassobyrået henter denne oppdateringen og kvitterer tilbake med eventuell ny status. Et mulig restbeløp kan stå som krav for videre innfordring hos inkassobyrået, eller kan trekkes/stoppes.

  • Når bruker i Go avskriver/tapsfører fordringen

Dersom man ønsker å tapsføre en faktura i Go, men likevel vil at inkassoselskapet skal fortsette med innkrevingen, må den avskrives via åpen post-listen på reskontro. Da vil den ikke lengre ligge som en åpen post i Go, men den er fortsatt aktiv hos inkassobyrået. Hvis fakturaen tapsføres via bilagsføringen og deretter matches, vil ikke fakturaen få riktig status hos inkassobyrået og de vil anse fordringen som oppgjort.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse