Regnskap

Aktivèr bankkonto for klientmidler

Når funksjon for klientmidler er aktivert, vil det være mulig å angi bankkonto for klientmidler.

Meny > Innstillinger > Bankkontoer

Legg til konto om bankkontoen allerede ikke er opprettet.

Sett hake for «Klientbankkonto» og trykk «Ok»

mceclip0.png

Bankkonto er nå angitt til bruk for klientmidler.

Det er ingen begrensning hvor mange bankkontoer som kan angis som klientbankkonto.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse