Regnskap

Aktivèr bankkonto for klientmidler

Når funksjon for klientmidler er aktivert, vil det være mulig å angi bankkonto for klientmidler.

Meny > Innstillinger > Bankkontoer

Legg til konto om bankkontoen allerede ikke er opprettet.

Sett hake for «Klientbankkonto» og trykk «Ok»

Aktiver_klientbankkonto.png

Bankkonto er nå angitt til bruk for klientmidler.

Det er ingen begrensning hvor mange bankkontoer som kan angis som klientbankkonto.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse