Regnskap

Aktivèr bankkonto for klientmidler

Når funksjon for klientmidler er aktivert, vil det være mulig å angi bankkonto for klientmidler.

Meny > Innstillinger > Bankkontoer

Legg til konto om bankkontoen allerede ikke er opprettet.

Sett hake for «Klientbankkonto» og trykk «Ok»

mceclip0.png

Bankkonto er nå angitt til bruk for klientmidler.

Det er ingen begrensning hvor mange bankkontoer som kan angis som klientbankkonto.

Når denne haken aktiveres, vil kontoen i tillegg bli automatisk registrert som klientkonto i kontoplanoppsettet (Merk! Automatikken fungerer ikke motsatt vei). Dette gjør at kontoen dukker opp i alle prosjektrapporter relatert til klientmidler, også dersom haken fjernes i bankkontooppsettet i ettertid.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse