Regnskap

Aktivèr reskontro nummerserie med klientansvar

Når funksjon for klientmidler er aktivert, vil det være mulig å angi reskontro nummerserie med klientansvar.

Meny > Innstillinger > Reskontro nummerserie

Legg til nummerserie om aktuell nummerserie allerede ikke er opprettet.

Aktiver_klientansvar_reskontro.png

Kontakter som opprettes i denne reskontro nummerserien vil nå bli behandlet med klientansvar ved bokføring. 

Det er ingen begrensning hvor mange reskontro nummerserier som kan angis med klientansvar.

NB: Er en kunde opprettet i reskontro nummerserie med klientansvar og er samtidig en "vanlig" kunde, må denne opprettes med to kontaktkort i hver sin respektive nummerserie.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse