Regnskap

Funksjonalitet og oppstilling

Når bankkonto for klientmidler er angitt og reskontro nummerserier med klientansvar er opprettet, kan funksjonaliteten tas i bruk.

Alle føringer som angår klientmidler/klientansvar, må føres med prosjekt. Disse føringene vil bli stilt opp i rapporten «Klientansvar per prosjekt». Saldo i kolonner som viser klientansvar og bank, kalkuleres mot kolonne for tilgodehavende. Se også beskrivelse og eksempel her. 

Rapporten kan filtrere på prosjekt, prosjektleder, bankkonto og kunde. I tillegg kan man velge å inkludere arkiverte prosjekter og prosjekter uten posteringer i visningen.

Klientmidler_klientansvar_per_prosjekt.png

Videre viser rapporten «Kontoavstemming per prosjekt» sum debet og kreditposteringer gjort på prosjektet. Rapporten viser både balanse- og resultatkontoer.

Rapporten kan filtrere på konto og prosjekt. I tillegg kan man velge å skjule prosjekter med null saldo samt inkludere arkiverte prosjekter i visningen.

Klientmidler_kontoavstemming_per_prosjekt.png

Viktig: Husk å koble klientbankkonto og reskontrokontoer med klientansvar til rapportgrupper på samme side i balansen for ikke å blåse denne opp.

Klientmidler_bytte_rapportgruppe.png

Merk: Fakturering og betalingsoppfordring av kunder med klientansvar, bør gjøres i 3 parts fagsystem (for overføring av fakturajournal til Go). Dette fordi det ikke er mulig å drive betalingsoppfordring (purring og inkassovarsel) på slike kunder fra Go.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse