Lønn

Feriepenger

Fra og med inntektsåret 2017 skal trekk i lønn for ferie innrapporteres med en egen inntektsbeskrivelse "Trekk i lønn for ferie" - se Veiledningen til a-ordningen for ytterligere forklaring.

Lønnsinnstillinger

mceclip0.png

Under Meny > Innstillinger > Lønnsinnstillinger > Feriepenger velges det om feriepengene skal beregnes etter 5 eller 6 dagers uke samt at riktig feriepengesats angis. Det er her mulig å sette opp egendefinert mal for feriepengeberegningen. 

mceclip1.png"Beregningen av lønnstrekk" vil endres etter den "malen" som velges.

 

Registrering av feriepenger til gode 

Er dette første året med GO Lønn kan feriepenger tilgode fra fjoråret legges inn direkte på den ansatte via "meny - kontakter - ansatte - lønn". Både grunnlag og avsatt beløp legges inn her. Det kan legges inn feriepenger til gode for fire år tilbake i tid. Trykk nedtrekksmenyen for å velge år.

mceclip2.pngAlternativt kan feriepenger tilgode fra tidligere år leses inn via import av hittilverdier .

 

Feriepengerapport

Rapporten for feriepenger kjøres ut fra Meny > Rapporter > Lønn > Feriepenger.

 Ved oppretting av lønnskjøringstypen "feriepenger" inkluderes alle ansatte som har feriepenger tilgode i feriepengelisten inn i lønnsutkastet. (Også ansatte med avsluttet arbeidsforhold).

 

LØNNSKJØRING

I Go Lønn ivaretas den nye måten å innberette trekk i lønn for ferie ved å starte en lønnskjøring av typen "Feriepenger".

Lønnskjøringstypen avregner alt av rest til gode feriepenger. Er det feriepenge tilgode som er eldre enn fjoråret så kommer de med på lønnskjøringen som en egen lønnslinje med skattetrekk. Er det ansatte som er ferdig rapportert, avsluttet og arkiver som har feriepenger tilgode så kommer disse også med i lønnskjøringstypen feriepenger.

Lønnsart 101 «trekk i lønn for ferie» splittes i 2 linjer for ansatte over 60 år som har feriepenger tilgode. Ny lønnsart  «trekk i lønn for ferie, over 60 år» beregner skatt.

Det vil ikke bli beregnet skatt på noen av lønnslinjene som ligger inne som Faste lønnslinjer på de ansatte når man bruker lønnskjøringstypen Feriepenger. Dersom det er ønskelig at det skal trekkes skatt på noen av disse lønnslinjene så må linjene enten overstyres til at det skal trekkes skatt av de inne på lønnskjøringen eller man kan slette lønnslinjen inne på lønnskjøringen og legge den inn manuelt i stedet. Da velges riktig skattetrekk (tabelltrekk/prosenttrekk/frikortbeløp).

Utbetaling av sluttoppgjør kan kjøres samtidig med at til gode feriepenger for fjoråret blir utbetalt. Opprett en lønnslinje med lønnsart 298 Feriepenger sluttoppgjør, trekkpliktig. Husk å sette hake for "Arbeidsforholdet er avsluttet og ferdig rapportert" etter at lønnskjøring med sluttoppgjør har fått godkjent A03.

Dersom en ansatt har variable lønnslinjer som det skal trekkes skatt av, sjekk da at det totale trekkgrunnlaget ikke viser et negativt grunnlag. Dersom det totale grunnlaget er negativt, så skal du ikke trekke skatt av de(n) variable lønnslinjen(e). Dersom bare en andel av de(n) variable lønnslinjen(e) medfører et positivt trekkgrunnlag, så skal du kun trekke skatt av det positive trekkgrunnlaget.

Lønnsart 101 - Trekk i lønn for ferie

Denne lønnsarten teller ned på dagene som trekkes hvis man ikke trekker alle dagene i samme lønnskjøring. Opprettes det en lønnskjøring hvor lønnsart 101 benyttes så vil den foreslå trekk iht antall feriedager i lønnsinnstillingen. Står det der 25 dager så vil lønnslinjen foreslå det. Skal det bare trekkes for noen dager så er det mulig:

Neste lønnskjøring lønnsart 101 "trekk i lønn for ferie" benyttes vil den vise 8 dager da det er rest ikke trukket feriedager ( 25-17=8).

 

Korrigering av feriepengeavsetninger

Er det benyttet feil sats for feriepenger i lønnskjøringer, så kan dette korrigeres med bruk av lønnsartene 993 og 994.mceclip1.pngDisse to lønnsartene har beskrivelse "Korreksjon av avsatte feriepenger". Denne beskrivelsen kommer ikke med på lønnsslippen.

For å korrigere feil avsetning i lønnskjøring benytt gjerne lønnskjøringstypen "korreksjoner". Beregn beløpet som er satt av for lite/ mye. Legg inn avviket på de ansatte det gjelder i lønnsutkastet med lønnsartene 993 / 994 . Feriepengelisten oppdateres, og bilaget med justeringen blir bokført. 

Gjør oppmerksom på at lønnskjøringen genererer lønnsslipper. Ønskes det ikke at disse skal sendes kan lønnsslipp leveringsmåte endres til utskrift på de ansatte det gjelder.

 

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse