Lønn

Feriepenger, innstillinger

Her finner du feriepengeinnstillingene
Meny > Innstillinger > Lønnsinnstillinger > Feriepenger  mceclip0.png

Her må riktig mal velges for klienten. Skal feriepengene beregnes etter 5 eller 6 dagers uke? Hvilken prosent skal det beregnes feriepenger med? Det er også mulig å sette opp egendefinert mal for feriepengeberegningen. 

mceclip1.png"Beregningen av lønnstrekk" vil justeres i henhold til den "malen" som velges.

Les mer om feriepenger i veiledningen til A-meldingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse