Regnskap

Søk bilag

Det er mulig å gjøre søk blant de importerte bilagene som ligger i bilagsføring ved hjelp av filteret oppe på høyre side.

Her er det mulig å søke på:

 • Type
  • Bilagstype
 • Dato
  • Dato angitt i bilagshode
 • Forfallsdato
  • Reskontrobilagets angitte forfallsdato
 • Opplastet dato
  • Dato bilaget ble importert i Go
 • Konto (søker både på hode og linjenivå)
  • Søk hovedbokskonto
  • Søk kunde (angi + foran kundenummer eller navn)
  • Søk leverandør (angi - foran leverandørnummer eller navn)
  • Søk ansatt (angi / foran ansattnummer eller navn)
 • Prosjekt (søker både på hode og linjenivå)
 • Avdeling (søker både på hode og linjenivå)
 • Beskrivelse (søker både på hode og linjenivå)

Filterknappen vil lyse blått hvis et eller flere filtre er satt. Samtidig vil det også stå hvor mange av totalt antall bilag som fremkommer av de angitte søkekriterier.

Trykk «Fjern alt» for å tømme alle filtre.

Bilagsf_ring_s_k.png

Funksjonen er også tilgjengelig for bilag som ligger til godkjenning ute hos bruker.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse