Følg

Budsjett på prosjekt

Budsjett registreres  på prosjekt via Meny -> Prosjekt.

 

Budsjettering på Hovedprosjekt
Åpne det aktuelle prosjektet og velg arkfane "Budsjett".

Registrer budsjettet på hovedprosjektet. Budsjettet er fordelt på Timer, Inntekter og Kostnader.

Budsjettet vil vises i rapporten "Prosjektrapport" som alternativer kolonner.

TIMER
Timer: Antall timer som foreslås hentes fra Fane "Team -> Budsjett timer". Antallet kan overskrives.

Timepris: Hvis det er foreslått en timepris i dette feltet, så er dette snittpris av det som er registrert i fane "Team". NB! Det er forøvrig  kun mulig å legge inn timepris under fane "Team" hvis det i fane "Fakturerbart" er satt "Timepris per ansatt". Den foreslåtte timeprisen kan overskrives.


Fakturerbart: Viser Timer multiplisert med Timepris.

Timer og kostnader
Budsjett for timer og kostnader må registreres manuelt.

 

 

 

Budsjett pr delprosjekt.

Budsjettering på delprosjekt gjøres på samme måte som budsjettering på hovedprosjekt.

 

Hvis det er tilknyttet delprosjekter til hovedprosjektet, så viser fane "Budsjett" på hovedprosjektet en oversikt over budsjett på hovedprosjekt og summen av budsjetteringen som er gjort på delprosjekter.

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.