Prosjekt

Budsjett timer på prosjekt

 

Budsjett Timer registreres på prosjekt via Meny > Prosjekt

 

Budsjettering av timer på Hovedprosjekt
Åpne det aktuelle prosjektet og velg arkfane "Budsjett timer".

Registrer budsjett timer på hovedprosjektet.

Budsjettet vil vises i rapporten "Prosjektrapport" som alternativer kolonner.

Hvis et prosjekt har delprosjekt med budsjetterte timer, så vil disse vises på hovedprosjektet under "sum delprosjekter"

 

Timer: Antall timer som foreslås hentes fra Fane "Team > Budsjett timer". Antallet kan overskrives.

Timepris: Hvis det er foreslått en timepris i dette feltet, så er dette snittpris av det som er registrert i fane "Team". NB! Det er forøvrig  kun mulig å legge inn timepris under fane "Team" hvis det i fane "Fakturerbart" er satt "Timepris per ansatt". Den foreslåtte timeprisen kan overskrives.


Fakturerbart: Viser Timer multiplisert med Timepris.

 

Budsjett timer per delprosjekt

Budsjettering av timer per delprosjekt gjøres på samme måte som budsjettering på hovedprosjekt.

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse