Timeføring

Sykefraværsrapport

Via menypunktet Rapporter > Timeregistrering er en sykefraværsrapport tilgjengelig. Rapporten er kun en statistikk og følger ikke opp lover og regler. Tilgang til rapporten er rollestyrt. For å kunne summere fraværet i denne rapporten må kjønn fylles ut i ansattekortet.

 

Rapport Sykefravær
Det er aktivitetstypene "Sykefravær egenmeldt, egen sykdom", "Sykefravær legemeldt", "Sykefravær egenmeldt, barns sykdom" og "Ubetalt sykefravær" som er inkludert i rapporten.

 

 

mceclip1.png

 

Beskrivelse av filter og kolonner

Avdeling: Avdeling hentes fra ansattkortet.

Fraværstype: Her kan det filtreres på de ulike aktivitetstypene.

Egenmeldinger antall: Denne kolonnen viser aktivitetstypene "Sykefravær egenmeldt, egen sykdom". 

Rapporten beregner én egenmelding ved å se på registrerte sammenhengende dager uavhengig av antall dager.

Egenmeldingsdager: Egenmelding skal regnes i hele dager. Dvs. går du hjem i løpet av arbeidsdagen må timene registreres på en annen aktivitet enn sykefravær egenmeldt. Om det er betalt/ikke betalt ligger i rutinene hos arbeidsgiver/klient.

Sykemeldingsdager: Denne kolonnen viser aktivitetstypene "Sykefravær legemeldt".

Sykt-barn dager: Denne kolonnen viser fravær meldt på fraværstype "Sykefravær egenmeldt, barns sykdom"

Ubetalt fravær: Denne kolonnen viser aktivitetstypen "Ubetalt fravær"

Medgått tid: Totalt antall timer registrert i valgte periode.

Fraværstimer: Antall timer registrert på aktivitetstypene "Sykefravær egenmeldt, egen sykdom", "Sykefravær legemeldt", "Sykefravær egenmeldt, barns sykdom" og "Ubetalt sykefravær i valgte periode.

Fraværs%: Hvor mye utgjør fraværstimer av registrert tid i valgte periode.

 

Rapporten viser total sum fravær for alle kvinner og menn i separate linjer. Samt at rapporten også viser sum totalt for alle kvinner og menn både med og uten fravær. Slik at totalt fravær i prosent har også inkludert de ansatte som ikke har registrert fravær.

Det er også mulighet for å kunne se de ansatte som ikke har registrert fravær ved å huke av for dette øverst i rapporten

 

mceclip0.png


NB! Hvis man bruker timeregistreringsfunksjonen til å bare føre fravær så vil kolonnene for fraværsprosent ikke vise det nøyaktige bildet av fraværssituasjonen i bedriften. Kolonnen vil da vise 100% fravær.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse