Regnskap

Håndtering av bilag på flyt

Når bruker har mottatt bilag til godkjenning, kan følgende gjøres, avhengig av hvilket nivå bruker skal godkjenne bilaget på.

  • Ett nivå

Hvem som helst kan godkjenne på dette nivået så lenge brukeren har rettighet til fakturagodkjenning i rollestyringen.

Godkjenn: Bilaget godkjennes og sendes til neste nivå hvis angitt. Hvis ikke angitt, posteres bilaget. Bilaget kan godkjennes med kommentar.

Videresend: Bilaget videresendes til en annen bruker på samme nivå. Ved videresending er dette å anse som overføring av godkjenningen til annen bruker (mottaker). Bilaget returneres ikke til opprinnelig mottaker om ikke bilaget videresendes tilbake til vedkommende. Bilaget kan videresendes med kommentar.

Avvis: Bilaget sendes tilbake til bilagsføring, eventuelt appen til avsender hvis bilaget er en reiseregning. Bilaget må avvises med kommentar.

Bilagsgodkjenning_niv__1.png

  • To nivå

Angitt bruker på nivå to vil alltid motta bilaget for godkjenning. Denne trenger ikke være godkjenner for dette nivået hvis brukeren selv velger å videresende bilaget.

Godkjenn: Bilaget godkjennes og sendes til neste nivå hvis angitt. Hvis ikke angitt, posteres bilaget. Bilaget kan godkjennes med kommentar.

Videresend: Bilaget videresendes til en annen bruker på samme nivå. Ved videresending er dette å anse som overføring av godkjenningen til annen bruker (mottaker). Bilaget returneres ikke til opprinnelig mottaker om ikke bilaget videresendes tilbake til vedkommende. Bilaget kan videresendes med kommentar.

Returner: Bilaget returneres til nivå en. Foreslått mottaker vil være avsender. Bilaget vil komme tilbake til brukeren når bilaget på nytt blir godkjent på nivå en. Bilaget kan returneres med kommentar.

Avvis: Bilaget sendes tilbake til bilagsføring, eventuelt appen til avsender hvis bilaget er en reiseregning. Bilaget må avvises med kommentar.

Bilagsgodkjenning_niv__2.png

  • Kontrollør

Angitt bruker som kontrollør vil alltid motta bilaget for godkjenning og være godkjenner for dette nivået.

Godkjenn: Bilaget posteres. Bilaget kan godkjennes med kommentar.

Returner: Kun mulig hvis bilaget er godkjent fra nivå en eller to. Bilaget returneres til det nivået det kom fra. Foreslått mottaker vil være avsender. Bilaget vil komme tilbake til brukeren når bilaget på nytt blir godkjent på det nivået det ble returnert til. Bilaget kan returneres med kommentar.

Avvis: Bilaget sendes tilbake til bilagsføring, eventuelt appen til avsender hvis bilaget er en reiseregning. Bilaget må avvises med kommentar.

Bilagsgodkjenning_kontroller.png

Se forøvrig flytskjema for bilagsgodkjenning.

Sending av bilag til godkjenning der avsender og mottaker er den samme

Hvis avsender av et bilag til godkjenning, er den samme som angitt mottaker av bilaget, vil bilaget autogodkjennes for dette nivået til bilaget kommer til et nivå som skal godkjennes av en annen bruker. Dette fordi det ikke har noen hensikt å sende bilag til seg selv for godkjenning.

I et gitt scenario der alle nivå er aktivert og samme bruker er angitt som godkjenner for alle nivåene, der denne brukeren sender et bilag til godkjenning fra bilagsføringen, vil bilaget autogodkjennes gjennom alle nivåer og posteres uten noen manuell godkjenning.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse