Regnskap

Send bilag til godkjenning

Når bilaget er ferdig kontert i bilagsføringen kan dette sendes direkte til postering eller godkjenning av annen bruker. Les her om å sende bilag til godkjenning.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse