Regnskap

Kan ikke sende MVA oppgave

Dersom denne feilmeldingen dukker opp når du forsøker å sende inn MVA oppgave, vil det si at det er gjort føringer på konto 2701-2739 (systemkontoer) med mvakode 0. Dette er ikke tillatt i PowerOffice Go. Slik går du frem for å finne bilag(ene) som til sammen skal utgjøre beløpsdifferansen i feilmeldingen:

  • Åpne rapport Hovedbok og søk på konto 2701-2739
  • Finn bilag som har mvakode 0
  • Klikk inn på bilagene og rediger disse med tillatte føringer
  • Send inn mva-oppgave på nytt

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse