Regnskap

Kan ikke sende mva-melding

Gjelder mva-meldinger med periode til og med 2021

I noen tilfeller kan det komme feilmeldinger ved innsending av mva-melding fra Go.

Rapporter_mvamelding_feilmelding_datasystemid.png

 • Denne feilmeldingen betyr at det ikke er samsvar mellom angitt datasystemID og/eller passord i Go og Altinn. Dette må korrigeres i innstillingene.
  • Gå på Innstillinger -> Firmainnstillinger -> fanekort Altinn og legg inn korrekte datasystemID og passord.
  • Korrekt datasystemID og passord vil finnes i Altinnportalen. Les mer om dette her, avsnitt "Oppsett mot Altinn".
  • Send inn mva-oppgave på nytt

Rapporter_mvamelding_feilmelding_feil_skjema.png

 • Denne feilmeldingen betyr at klienten ikke er satt opp for å rapportere mva-melding på skjema RF-0002 i Altinn. Dette vil være klienter som skal rapportere mva-melding på et annet skjema eller inngår i en fellesregistrering der mva-melding ikke skal rapporteres på denne klientens organisasjonsnummer. For å få postert mva-meldingen i Go må følgende gjøres:
  • Åpne Innstillinger -> MVA-innstillinger -> fanekort Generelt
  • Sett hake for "Bokfør mva-oppgjøret dersom klienten ikke er registrert for RF-0002"
  • Mva-meldingen vil nå la seg postere, men må rapporteres manuelt i Altinn.

Les mer om innsending av mva-melding her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse