Finans

«Manuelle» betalinger fra skattetrekkskonto

Betalinger som skal skje fra skattetrekkskontoen, må være av typen «TaxPayment». Dette settes automatisk på betalinger som genereres fra «Terminoppgjør fra Altinn» rapporten etter lønnskjøring i Go Lønn.

Å bokføre en skatteutbetaling som en vanlig leverandørfaktura, der denne skal belastes skattetrekkskonto, vil derfor ikke være mulig siden betalingen ikke blir av riktig type. De fleste bankene ville avvist en slik betaling da de krever riktig type (TAXS) for utbetaling fra skattetrekkskonto. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse