Faktura

Fakturering når klient ikke er mva-pliktig

Er en klient fritatt for mva, fjernes hake for at klienten er mva registrert i mva-innstillingene.

Fakturering_mvafri_klient.png

Når denne haken er fjernet, vil Go benytte alternativ salgskonto på produktene ved fakturering. I tillegg vil posteringen skje med mva-kode 0, uavhengig hvilken mva-kode som er knyttet til den alternative salgskontoen.

Fakturering_kunde_fritatt_mva_alternativ_salgskonto.png

Er alternativ salgs-konto låst til en annen mva-kode enn 0 (ingen mva), vil faktureringen feile. Lås er standard påslått for alle salgs-kontoer som er importert i standard kontoplan fra klientveilederen. Låsen må derfor fjernes på kontoen i kontoplanen for å tillate føring med mva-kode 0.

Fakturering_mvafri_klient_mvakode_laas.png

Betegnelsen MVA vil heller ikke fremkomme bak selskapets organisasjonsnummer på den genererte fakturablanketten (flettekode CompanyOrganizationNo).

Fakturering_mvafri_klient_fakturablankett.png

Funksjonen er hovedsakelig laget for nye selskaper som blir opprettet i Go og enda ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Såfremt standard- og alternativ salgskonto er satt opp korrekt på klientens produkter, settes hake på for at klienten er mva-registrert når registrering gjøres og omsetningsgrense for mva-plikt er oppnådd. Go vil da benytte standard salgskonto på produktene og fakturere med mva. Det skal ikke være behov for å gjøre noen endringer på produktenes salgskontoer og deres tilknyttede mva-koder annet enn å eventuelt sette på lås på de alternative salgskontoene som ble benyttet mens klienten var fritatt for mva.

Hvis klienten (selskapet) aldri vil være mva-pliktig, anbefales oppdatering av hele eller deler av kontoplanen med korrekt mva-kode for hver enkelt konto, gjerne med en kontoplan import. Mva-koder som ikke skal benyttes bør deaktiveres for å unngå utilsiktede feilposteringer.

Se også "Bilagsføring når klient ikke er mva-pliktig"

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse