Følg

Fakturering når klient ikke er mva-pliktig

Er en klient fritatt for mva, fjernes hake for at klienten er MVA registrert i finansinnstillingene.

Fakturering_mvafri_klient.png

Når denne haken er fjernet, vil Go benytte alternativ salgskonto på produktene ved fakturering. I tillegg vil posteringen skje med mva-kode 0, uavhengig hvilken mva-kode som er knyttet til den alternative salgskontoen.

Fakturering_kunde_fritatt_mva_alternativ_salgskonto.png

Er alternativ salgs-konto låst til en annen mva-kode enn 0 (ingen mva), vil faktureringen feile. Lås er standard påslått for alle salgskontoer som er importert i standard kontoplan fra klientveilederen. Låsen må derfor fjernes på kontoen i kontoplanen for å tillate føring med mva-kode 0.

Fakturering_mvafri_klient_mvakode_laas.png

Betegnelsen MVA vil heller ikke fremkomme bak selskapets organisasjonsnummer på den genererte fakturablanketten (flettekode CompanyOrganizationNo).

Fakturering_mvafri_klient_fakturablankett.png

Funksjonen er hovedsakelig laget for nye selskaper som blir opprettet i Go og enda ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Såfremt standard- og alternativ salgskonto er satt opp korrekt på klientens produkter, settes hake på for at klienten er mva-registrert når omsetningsgrense for mva-plikt er oppnådd. Go vil da benytte standard salgskonto på produktene og fakturere med mva. Det skal ikke være behov for å gjøre noen endringer på produktenes salgskontoer og deres tilknyttede mva-koder annet enn å eventuelt sette på lås på de alternative salgskontoene som ble benyttet mens klienten var fritatt for mva.

Hvis klienten (selskapet) aldri vil være mva-pliktig, anbefales oppdatering av hele eller deler av kontoplanen med korrekt mva-kode for hver enkelt konto, gjerne med en kontoplan import. Mva-koder som ikke skal benyttes bør deaktiveres for å unngå utilsiktede feilposteringer.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

2 Kommentarer

 • 1
  Avatar
  Hilde Myrvang Male

  Hei! Ønsker meg å kunne velge at klienten er under registrering i mva registeret, og at det da automatisk legges på tekst på utgående faktura inntil man setter status til registrert igjen :)

 • 0
  Avatar
  Hans Petter Nissen

  I tillegg - hvis det ikke er mulig å kreditere ien samleoperasjon alle fakturer som er fakturert uten mva i perioden fra omsetningsgrensen er nådd til registrering - og lage nye fakturaer inklusive mva bør det vurderes å lage en funksjon for det :-)

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.