Regnskap

Bilagsføring når klient ikke er mva-pliktig

Er en klient fritatt for mva, fjernes hake for at klienten er mva registrert i mva-innstillingene.

Fakturering_mvafri_klient.png

Når denne haken er fjernet, vil alle konteringer gjort i bilagsføringen, bli angitt med mva-kode 0 (ingen mva).

Bilagsf_ring_mvafri_klient_konteringslinje.png

Dette uavhengig hvilken mva-kode som er tilknyttet konto som benyttes.

Bilagsf_ring_mvafri_klient_mva-kode.png

Mva-kode vil likevel være overstyrbar og kan føres med annen mva-kode hvis ønskelig, eksempelvis for virksomheter som oppfyller vilkår for mva-kompensasjon. I slike tilfeller bør hake for "Bokfør mva-oppgjøret dersom klienten ikke er registrert for RF-0002" også settes i for å få postert mva-oppgjøret når klienten ikke skal levere mva-melding på skjema RF-0002.

Er konto låst til annen mva-kode enn 0, vil postering av bilaget feile. Konto vil da kun kunne posteres med tilknyttet mva-kode.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse