Faktura

Fakturering når kunde er fritatt for mva

Skal en kunde alltid faktureres uten mva (fritatt), bør dette angis i kundens kontaktkort.

Fakturering_kunde_fritatt_mva.png

Når denne haken er satt i, vil alternativ salgskonto på produktet som faktureres kunden, bli benyttet.

Fakturering_kunde_fritatt_mva_alternativ_salgskonto.png

Mva-koden knyttet til den alternative salgskontoen vil bli benyttet, så det må påsees at denne er angitt korrekt.

Fakturering_kunde_fritatt_mva_mvakode.png

Fakturering til utland:

Merk: Husk ulik bruk av mva-kode ved fakturering av kunder utland (utførsel) og kunder innland (som er fritatt for mva). Ved fakturering til utland anbefales det opprettet egne produkter, som styres mot konti hvor det er registrert mva-kode for utførsel av varer og tjenester, når man har kunder for begge tilfeller.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse