Generelt om PowerOffice

Inn- og utbetalinger

Forutsetning for å kunne gjøre inn- og utbetalinger gjennom Go er at det opprettes avtale med foretrukket aktør som tilbyr de betalingstjenestene Go har bygget støtte for.

Innbetalinger

  • Ocr-giro

Go har fullautomatisert integrasjonsløsning for OCR-giro mot Nets. Innbetalingsfilene som hentes hos Nets blir automatisk postert og matchet på reskontro, ingen manuelle handlinger. Les mer om Netsavtalen.

  • Avtalegiro

Go har støtte for bruk av avtalegiro. Avtalegiro kan tas i bruk under gitte forutsetninger.

Utbetalinger

  • Direkteintegrasjon bank

Go har fullautomatisert integrasjonsløsning med flere banker i Norge. Etter betalinger er godkjent, overføres betalingsfil fortløpende til bank for utbetaling på angitt betalingsdato. Når betaling er gjennomført og avregningsretur mottas, posteres og matches dette automatisk mot reskontro. Ingen manuelle handlinger. De fleste integrerte banker kan også levere bankavstemmingsfiler for automatisk import. Se oversikt over integrerte banker og fremgangsmåte for opprettelse av avtale.

Merk: Direkteintegrasjon med bank er gjennom Iso20022-standarden og støtter både utenlandsbetalinger og valutatransaksjoner.

  • Nets remittering

Go har fullautomatisert integrasjonsløsning for Nets remittering. Etter betalinger er godkjent, overføres betalingsfil fortløpende til Nets for utbetaling på angitt betalingsdato. Når betaling er gjennomført og avregningsretur mottas, posteres og matches dette automatisk mot reskontro. Ingen manuelle handlinger. Les mer om Netsavtalen.

Merk: Integrasjonen og filoverføringen mot Nets er i Netsformat og støtter ikke utenlandsbetalinger eller transaksjoner i annen valuta enn NOK. Integrasjonen tilbyr ikke bankavstemmingsfiler.

  • Telepay

Go har støtte for manuell overføring av Telepay remitteringsfiler. Etter betalinger er godkjent, må betalingsfil manuelt overføres bank for utbetaling på angitt betalingsdato. Når betaling er gjennomført må avregningsretur manuelt lastes ned fra nettbank for import i Go. Ved postering, matches betalingene automatisk på reskontro. Kontakt din bankforbindelse for opprettelse av Telepay-avtale.

Merk: Telepay remittering og støtter både utenlandsbetalinger og valutatransaskjoner. Bankavstemmingsfiler er ikke inkludert i en Telepay-avtale.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse