Følg

Ekstern sending

I Go er det bygget funksjon for leveringsmåte "Ekstern sending" av utgående fakturaer.

Funksjonen krever integrasjonsløsning med 3. partsleverandør over API som aktiverer funksjonen. Ved generering av faktura (der kunde er angitt med denne faktura leveringsmåte) vil 3. partsleverandør få overført faktura i EHF-XML format for bearbeiding før videresending til kunde.

Eksempler på hvordan funksjonen kan benyttes.

Factoring

Et hvilket som helst factoringselskap kan lage en API-integrasjon mot Go for mottak av fakturaer. Factoringselskapet kan etter mottak, eksempelvis bytte ut betalingsinformasjon i faktura med sin egen før faktura videresendes til kunde for innkreving og eventuell videre oppfølging.

Elektronisk faktura til utlandet

En 3. partsleverandør som konverterer fakturaformater kan lage en API-integrasjon mot Go for mottak av fakturaer. Denne 3. partsleverandøren konverterer mottatt EHF-faktura til det elektroniske formatet som benyttes i det landet fakturaen skal sendes til og videresender til aktuell kunde etter konvertering.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.